Premium
Grote schuren met daarin één specialisme zijn het gevolg van de lessen die we vroeger leerden. - Foto: Peter Roek AkkerbouwColumn

‘Naar een crisisbestendige landbouw’

Reacties

  1. We hoeven de landbouw niet te veranderen omdat regeringen verkeerde keuzes hebben gemaakt, dat onze politici overal handtekeningen onder zetten. Nederland heeft zijn eigen problemen gekozen en gemaakt. Gekozen voor meer inwoners, meer verkeer, meer industrie, meer natuur en minder landbouw. Financieel gezonde landbouwbedrijven wegjagen is wat anders dan textielbedrijven zien vertrekken die de concurrentie niet aankunnen.

  2. Dit artikel heeft een kern van waarheid in zich. Ik hoorde net op de Tv een programma over Nigeria waar het gevecht tussen veehouders en akkerbouwers tot ongkende hoogte is gestegen. Dit probleem is eeuwen oud in Afrika, de veehouders moeten grasland hebben en de akkerbouwer moet land hebben. Zie hier in Nederland weten de akkerbouwers en de veehouders elkaar nog te kunnen vinden. Bij ons is het gevecht om de grond tussen Natuurwaarden en Voedselproductie. Deze Natuurwaarden “fietsen” er in Afrika ook nog tussen door in de vorm van Natuurparken, gesloten voor koeien. Zouden we dan toch moeten concluderen, dat hoe we het wenden of keren; “De mens te veel ruimte op eist”? Door alle medische innovatie de bevolkingsgroei tot ongekende hoogte is gestegen. Bevolkingsgroei die in ons economische systeem Noodzakelijk is om omzet groei te garanderen.

Beheer
WP Admin