Politici, vertegenwoordigers van het waterschap, gedupeerden en de pers bekijken de muizenschade op grasland in Friesland in januari 2015. Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Muizenplaag goed voor kieviten

De muizenplaag die vorig jaar in Friesland woedde, heeft een gunstige uitwerking gehad op de stand van de kievit.

De achteruitgang van deze weidevogel is vorig jaar omgebogen tot een forse groei van 40%. Dat blijkt uit onderzoek van Altenburg&Wymenga in opdracht van provincie Fryslân en BoerenNatuur. De kievit broedt graag op zwart land. De onderzoekers vragen zich wel af of de groei blijvend is, omdat er door de muizenplaag ook meer roofdieren zijn.

‘Beheer is effectief’

De stand van 4 soorten weidevogels (grutto, tureluur, scholekster en kievit) is de afgelopen zeven jaar gestabiliseerd in gebieden met agrarisch natuurbeheer. Sinds 2000 was er juist een geleidelijke daling in aantallen. Gedeputeerde Johannes Kramer concludeert daaruit dat het beheer effectief is en hoopgevend voor de toekomst. De afgelopen jaren is het accent verlegd naar meer intensieve vormen van weidevogelbeheer.

Altenburg&Wymenga adviseren maatregelen als verhoging van de grondwaterstand, meer kruidenrijk grasland en meer plas-draspercelen. De collectieven waarin het weidevogelbeheer sinds kort is georganiseerd, gaan hiermee verder.

Beheer
WP Admin