Foto: Anne van der Woude AlgemeenAchtergrond

Muizenonderzoek Friesland op 18 januari gereed

Op 18 januari 2016 presenteert ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Altenburg & Wymenga het onderzoeksrapport over de muizenplaag 2014–2015.

Dat meldt de provincie Friesland. Het onderzoek is uitgevoerd onder regie van de provincie Fryslân. Dit gebeurde in samenwerking met Alterra Wageningen UR, Livestock Research Wageningen, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief en Wetterskip Fryslân. Het onderzoeksrapport zou oorspronkelijk over de plaag van 2014 gaan en na de zomer van 2015 worden afgerond.

Mogelijke bestrijdingsmaatregelen

Omdat de muizen ook na de afgelopen zomer actief waren is er nader onderzoek uitgevoerd naar mogelijke bestrijdingsmaatregelen en de effecten daarvan. Dit is opgenomen in het eindrapport wat daardoor completer is geworden en daarmee ook goede handvatten voor het vervolg biedt volgens de provincie.

Het onderzoek werd gefinancierd door: provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, ministerie van Economische Zaken, STOWA, BIJ12 unit Faunafonds, LTO Noord, provincie Groningen, Rabobank, provincie Zuid-Holland, provincie Overijssel, gemeente De Fryske Marren en gemeente Súdwest Fryslân.