Elbert Dijkgraaf (SGP) - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Motie: Van Dam moet alternatief e-CMR bij mestexport toestaan

Zolang staatssecretaris Martijn van Dam niet bereid is een alternatief transport-volgsysteem voor AGR/GPS bij mestexport toe te staan, moet daar niet op worden gehandhaafd.

Een motie van die strekking heeft SGP‘er Elbert Dijkgraaf donderdag ingediend.

Van Dam is niet van plan het alternatief e-CMR toe te laten, omdat hij zegt dat het systeem onvoldoende betrouwbaar is. Dat wordt betwist door Mestverwerking Fryslan en ontwikkelaar Value Engineers.

Controle vanaf 1 maart

De staatssecretaris wil vanaf 1 maart gaan controleren op de aanwezigheid van het AGR/GPS-systeem. Hij is bereid een proefproject uit te voeren met e-CMR, maar wil de handhaving niet opschorten, zoals de motie vraagt.

E-CMR is vooral voor buitenlandse vervoerders een geschikt alternatief voor AGR/GPS stelt indiener Elbert Dijkgraaf.

Beheer
WP Admin