Met behulp van technologie wordt gekeken waar varkens zich gedurende de dag in het hok bevinden en wanneer en hoe actief ze zijn. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Monitoring brengt relatie gedrag en klimaat in varkensstal in beeld

In een recente gestarte proef worden met camera’s het diergedrag in kaart gebracht en via sensoren gekoppeld aan het stalklimaat.

Door met behulp van camera’s diergedrag te monitoren willen Connecting Agri & Food, StarFarmers en Vion Farming het stalklimaat en de leefomgeving in varkensstallen verbeteren. In een recent gestart project is in varkensstallen bij de familie Ter Haar in Geesteren en familie Van Schijndel in Aalten een camera opgehangen die 24 uur per dag het diergedrag meet. Met behulp van technologie wordt gekeken waar varkens zich gedurende de dag in het hok bevinden en wanneer en hoe actief ze zijn.

Zoeken naar verbanden

Met behulp van slimme software worden de beelden gekoppeld aan de gegevens van klimaatsensoren om verbanden te kunnen leggen tussen diergedrag en het stalklimaat. Op basis daarvan worden zo nodig aanpassingen aan het stalklimaat gedaan.

De ontwikkeling en ontsluiting van data staat voor de varkenshouderij nog aan het begin, maar wordt wel steeds belangrijker binnen de bedrijfsvoering en de keten. Daarom gaat Boerderij dit thema nadrukkelijk volgen. Mail vragen, tips of voorstellen over dit onderwerp naar anne-marie.van.der.linde@misset.com

Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief varkensdata en ontvang de meest relevante artikelen periodiek in jouw mailbox
Beheer
WP Admin