Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Mogelijk ook derogatie voor wintertarwe en gescheiden varkensmest

Minister Carola Schouten gaat bij de derogatieonderhandelingen in Brussel kijken of er ruimte is voor een iets hogere grasderogatie, een beperkte derogatie voor wintertarwe en om dunne fractie van gescheiden varkensmest ook toe te staan binnen de derogatie.

Dat schrijft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Deze voorstellen komen van diverse belangenorganisatie. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet oordeelt dat deze voorstellen vanuit milieuoogpunt te verantwoorden zijn.

Winstwaarschuwing

Schouten geeft wel gelijk een winstwaarschuwing: bij de afweging van de meest wenselijke invulling van derogatie wordt niet alleen de milieu- en landbouwkundige effecten meegewogen, maar ook de gevolgen voor de uitvoerings- en handhavingslast van de overheid en de gevolgen voor de regeldruk voor landbouwers. Ook mogen de nieuwe voorstellen het proces om de derogatie te verkrijgen niet vertragen.

Schouten hoopt in april duidelijkheid te hebben

De inzet van Nederland is een nieuwe derogatie die minimaal gelijk zou moeten zijn aan de huidige derogatie: 250 of 230 kilo stikstof uit graasdiermest per hectare per jaar op bedrijven met minimaal 80% grasland. Schouten hoopt in april 2018 duidelijkheid te hebben over een nieuwe derogatie.

Beheer
WP Admin