Martijn van Dam<br /><em>Foto: ANP </em> AlgemeenNieuws

Mogelijk meldplicht dierverwaarlozing

Er komt mogelijk een meldingsplicht voor erfbetreders over dierverwaarlozing. Dat zei staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken tijdens een debat in de Tweede Kamer over dierenwelzijn.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts stelde Van Dam vragen naar aanleiding van het varkensbedrijf in de gemeente Berkelland waar vorige week bijna 400 dode varkens werden gevonden.

Van Dam reageert dat persoonlijke omstandigheden van de boer meestal de oorzaak zijn van dierverwaarlozing. “Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die het erf betreedt om dit soort dingen op te merken en te melden bij het daarvoor bestemde Vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren”, vindt Van Dam. Hij noemt de erfbetreders de ogen en oren van het vertrouwensloket.

Economische crisis van landbouwbedrijven

Het aantal landbouwhuisdieren dat door de overheid in beslag is genomen, neemt toe. In 2013 werden ruim 1200 dieren in beslag genomen, in 2014 en 2015 steeg dat respectievelijk naar bijna 6.000 en 11.000 dieren. Dit komt door een klein aantal zaken waarbij veel dieren in een keer in bewaring werden genomen. Het ministerie zegt dat de toename waarschijnlijk een gevolg is van de economische crisis van landbouwbedrijven.

In 2010 werd in Den Haag ook al een meldplicht geopperd voor erfbetreders; dat werd toen nog als een brug te ver gezien. Sinds 2012 hebben 18 organisaties die als erfbetreder bij veebedrijven komen een Afsprakenkader ondertekend met als doel dierverwaarlozing te voorkomen en beperken. Organisaties als LTO, KNMvD, Nevedi, Rabobank en AB onderschrijven hierin het belang vroege detectie van dierverwaarlozing.

Sector betrekken, geen nieuwe regels opleggen

Tijdens het debat in de Tweede Kamer pleiten SP, GroenLinks en PvdD om meer ingrijpen van de overheid om het dierenwelzijn te verhogen. “Vanuit de sector is nog nooit een initiatief hiertoe gekomen”, zegt Rik Grashoff (GroenLinks).

Van Dam kiest er nadrukkelijk niet voor om regels op te leggen. “Als je de verantwoordelijkheid naar je toe trekt, loop je het risico dat betrokkenen achterover gaan leunen en wachten tot je met iets komt. Het is beter als er initiatieven door de sector zelf of in samenwerking worden genomen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je dingen gaat opleggen vanuit de overheid dat je op termijn minder verandering in de sector ziet dan wanneer het vanuit de sector en de markt zelf komt”, zegt Van Dam. Hij legt de verantwoordelijkheid voor daling van biggensterfte en keuze voor kalf bij de koe ook bij de sector zelf.

Beheer
WP Admin