Foto: jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Mogelijk loket voor erfbetreders van boeren in nood

Boeren en tuinders die in psychische en sociale nood verkeren, moeten tijdig met hulpverleners in contact komen.

Daarom wil Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, steun geven aan landbouworganisaties, organisaties van erfbetreders en hulpverleningsinstanties die initiatieven nemen om boeren in nood te bereiken en te helpen.

Naar aanleiding van een oproep van CDA‘er Jaco Geurts bij de begrotingsbehandeling in 2017 hebben verschillende organisaties in oktober van dit jaar gezamenlijk gekeken naar de initiatieven die er al zijn in het land.

Aparte registratie zelfdoding in agrarische beroepsgroep

Daar is ook de vraag gesteld of het mogelijk en wenselijk is om zelfmoorden in agrarische beroepsgroepen apart te registreren. Minister Schouten zal daarover overleg voeren met minister Bruno Bruins (Volksgezondheid). Daarnaast wordt onderzocht of het nodig en mogelijk is een landelijk loket te openen waar erfbetreders (anoniem) melding kunnen maken van boeren en tuinders met psychosociale problemen.

Lees ook: ‘Meer aandacht nodig voor zelfdoding’

In de afgelopen maanden worden regelmatig meldingen gedaan van boeren die zelfmoord gepleegd zouden hebben. Daarbij wordt door omstanders vaak een relatie gelegd met het gevoerde beleid.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie.

Beheer
WP Admin