Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Mogelijk extra ammoniakmaatregelen

Mogelijk komen er aanvullende maatregelen om de ammoniakuitstoot uit de veehouderij te verminderen.

Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De uitstoot van ammoniak heeft via secundair fijnstof gevolgen voor de volksgezondheid. Het ministerie gaat onderzoeken of de huidige maatregelen via het Programma Aanpak Stikstof en het besluit Emissiearme huisvesting voldoende is, of dat extra maatregelen nodig zijn. De besluitvorming hierover laat Van Dam over aan een volgend kabinet.

Aanscherpen ammoniaknormen

De uitkomst van een onderzoek van de Gezondheidsraad naar de effecten van ammoniak en secundair fijnstof voor de volksgezondheid zal hierbij ook een rol spelen. Nu al is afgesproken dat de ammoniaknormen worden aangescherpt voor nieuwe melkveestallen vanaf 2018 en voor grotere varkens- en pluimveebedrijven en vleeskalverbedrijven vanaf 2020.

Beheer
WP Admin