AlgemeenNieuws

‘Mogelijk diervoertekort door EU-voorstel’

Den Haag – Hogere voerprijzen met mogelijk een tekort aan veevoer zullen het gevolg zijn van de invoering van een plan van de Europese Commissie om het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders per lidstaat te regelen. Dat schrijft minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij een eerste oordeel geeft over de voorstellen van de Europese Commissie. Nederland zal zich tegen het plan van de Europese Commissie verzetten.

Nederland oordeelt uitdrukkelijk anders dan bij de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (waar Nederland steun gaf aan een nationale afweging per lidstaat). Belangrijk verschil is dat aan de teelt regionale of nationale aspecten zitten, doordat het gewas grondgebonden is. Bij de invoer van grondstoffen is dat niet het geval.

Koenders zegt dat de Europese Commissie eerst de gevolgen van de doorvoering van het plan op een rijtje moet zetten. Voor Nederland voorziet Koenders forse effecten voor de grondstoffenhandel, het transport (binnenvaart) en de veehouderij. Als lidstaten de mogelijkheid krijgen voor hun eigen grondgebied het gebruik van genetisch gemodificeerde grondstoffen tegen te houden, zal dat betekenen dat Nederlandse exporterende bedrijven twee handelsstromen moeten instellen. Als lidstaten hun eigen regime instellen leidt dat tot ‘een wirwar van verschillende nationale systemen (…)’, aldus Koenders. Koenders zegt dat dat strijdig is met het beleid om de Europese regels in alle lidstaten zo veel mogelijk hetzelfde te laten zijn. Bovendien zou de invoering van het voorstel de administratieve lasten voor bedrijven verhogen.

Daarbij komt dat de vraag naar niet-genetisch gemodificeerde soja, gecombineerd met een tekort aan areaal daarvoor zal leiden tot hogere prijzen. Nu al zijn niet-genetisch gemodificeerde diervoeders €40 tot €100 per ton duurder dan genetisch gemodificeerde gelijkwaardige voeders.

Koenders vindt dat het oordeel of een genetisch gemodificeerd levensmiddel of diervoeder kan worden toegelaten, moet worden overgelaten aan de Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa, die een wetenschappelijk-technisch oordeel uitspreekt.

Op dit moment zijn ongeveer vijftig genetisch gemodificeerde grondstoffen toegelaten in Europa.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin