Hedwig Boerrigter (53) wordt per 1 april directeur van de Stichting Veldleeuwerik. Zij voorziet groeiende deelname aan het verduurzamingsinitiatief in de breedte (meer plantaardige sectoren) en diepte (nieuwe akkerbouwers).<br /><em>Foto: Koos Groenewold</em> AkkerbouwAchtergrond

Missie van nieuwe directeur: verdubbelen animo Veldleeuwerik

De frisse blik van Hedwig Boerrigter, de nieuwe directeur van Stichting Veldleeuwerik, moet het aantal deelnemers flink laten stijgen. “We gaan een nieuwe groep telers verleiden.”

Hedwig Boerrigter volgt per 1 april 2016 Henk Heinhuis op als directeur van verduurzamingsinitiatief Stichting Veldleeuwerik. Haar primaire taak is helder: het aantal deelnemers aan de duurzaamheidssystematiek vergroten van 400 naar zo’n 800. Na een carrière in de publieke sector keert Boerrigter terug naar haar eerste interesse: het agrarisch bedrijfsleven en de bijbehorende kern.

Heinhuis koppelt zijn terugtreden aan de nieuwe fase waaraan Stichting Veldleeuwerik toe is. Wat bedoelt hij met ‘nieuwe fase’?

“Hij heeft een fantastische start gemaakt met Veldleeuwerik, waaraan een stabiele 400 boeren en 60 partners zijn verbonden. Het bestuur heeft een groeiambitie uitgesproken van de 8% van de markt die we nu hebben naar 15%. Dat betekent dat we, naast relevant blijven voor de vaste kern, een nieuwe groep telers moeten aanspreken. Een hele uitdaging.”

Waaruit bestaat die nieuwe groep?

“Dat zijn de akkerbouwers die beter willen worden geïnformeerd en moeten worden overtuigd van het nut van Veldleeuwerik.”

Hoe gaat u hen enthousiasmeren?

“Onder meer door de harde kern, de huidige 400 deelnemers, te laten uitdragen wat het hen heeft opgeleverd. Dat kan nieuwe deelnemers én partners doen aanhaken. We verbreden ons naar andere sectoren in de opengrondsector, zoals bloembollen en vollegrondsgroente.

Ook op lokaal niveau zie ik mogelijkheden. Zo deed een bevriende melkveehouder, enthousiast over het idee achter Veldleeuwerik, de suggestie om te streven naar meer aaneengesloten arealen om impact te hebben in een gebied. Dat is wellicht een manier om boeren in een gebied te laten samenwerken en ze tegelijkertijd bij Veldleeuwerik te betrekken. Ik ga het testen. Verder is data verzamelen een manier om Veldleeuwerik interessanter te maken.”

Wat voor data wilt u verzamelen en voor welk doel?

“De data die de laatste jaren binnen Veldleeuwerik zijn verzameld en jaarlijks worden verrijkt, wil ik omzetten in kennis en informatie. Agrarisch ondernemers kunnen veel van elkaar leren. Binnen een sector, maar zeker ook cross-sectoraal. Ik ben nu voor de provincie betrokken bij de Floriade 2020 en daarin zie ik dat ook. Innovaties stimuleer je door ondernemers met elkaar te laten sparren. Door te informeren en inspireren kunnen we nieuwe telers verleiden om zich bij Veldleeuwerik aan te sluiten.”

Wat heeft u de sector in deze rol te bieden?

“Met een andere, frisse blik kan ik de stichting een nieuwe impuls geven. Een blik van buitenaf inspireert. Stichting Veldleeuwerik heeft een fantastisch netwerk in de agrarische sector. Werkend bij overheden maak je op het gebied van toekomstbestendige voedselvoorziening kleine stapjes. In deze stichting kun je echt grote impact hebben, meters maken. Dat is mijn motivatie, ook om ooit in Wageningen te gaan studeren. Voor mij komt met deze baan heel veel samen.”

Waar ziet u verder naar uit in deze functie?

“De Stichting heet Veldleeuwerik, dat is het symbool. Ik binnen enkele jaren in kaart brengen hoe het inmiddels staat met de veldleeuwerikstand. Het zou mooi zijn om burgers hier positief over te kunnen informeren.”

 Beheer
WP Admin