De land- en tuinbouw en de visserij zijn van grote waarde, aldus de begroting. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Ministerie koerst op drie strategische lijnen in begroting

Het landbouwministerie koerst in de begroting op drie lijnen: versterking van natuur en biodiversiteit in de richting van een natuurinclusieve samenleving, een duurzaam perspectief voor land- en tuinbouw, en brede welvaart in het landelijk gebied.

De drie strategische lijnen, zoals ze in de begroting worden genoemd, vormen de basis van het beleid. Complexe opgaven, zegt de minister.

Goed functionerende ecosystemen zijn essentieel voor de voedsel- en drinkwatervoorziening, aldus de minister. Zij vindt dat een omslag nodig is in ‘ons gedrag, waarmee we de beweging maken naar een natuurinclusieve samenleving.’

Milieugebruiksruimte

De land- en tuinbouw en de visserij zijn van grote waarde, aldus de begroting. De sectoren koppelen hoogwaardige productie aan een hoog niveau van kennistechnologie en innovatie. ‘Ondanks grote inspanningen (…) gaan de landbouw, tuinbouw en visserij nog over de grenzen van de milieugebruiksruimte. Om deze situatie beheersbaar te houden zijn overheden en ondernemers klem komen te zitten in een stapeling van regelgeving en handhaving.’

De minister meent dat een omslag naar kringlooplandbouw een bijdrage levert aan efficiënt gebruik van grondstoffen en een productie die samengaat met natuur. Daarmee moet het bedrijfsleven weer binnen de grenzen van de milieugebruiksruimte komen. Consumenten, overheden en marktpartijen dragen daarin verantwoordelijkheid, vindt de minister.

Toenemende welvaartsverschillen

In het landelijk gebied speelt de vraag van de inrichting van de ruimte. ‘Het landelijk gebied is veerkrachtig, maar er bestaat tegelijk onbehagen over toenemende welvaartsverschillen’, schrijft de minister. Ze haalt daarbij ook aan dat er een afstand wordt gevoeld tot ‘Den Haag’. Volgens de minister is van belang dat op gebiedsniveau duidelijk is welke doelen er liggen en hoe die samen met de partijen in het gebied kunnen worden uitgevoerd.

Beheer
WP Admin