Foto: Lex Salverda AkkerbouwNieuws

Minister zoekt naar vereenvoudigde ecoregeling

De regelingen voor het Europese landbouwbeleid gaan op 1 januari 2023 in. Het is geen optie de ecoregelingen uit te stellen, zegt minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Zij wil echter in gesprek met de sector om te zien of het mogelijk is binnen de ecoregelingen tot vereenvoudigingen te komen.

Boeren moeten aangeven aan welke ecoregelingen ze willen meedoen. Deelname aan ecoregelingen is nodig om aanspraak te kunnen maken op Europese subsidiegelden. Boeren kunnen gebruikmaken van een ‘simulatietool’ om te zien hoe de regelingen op hun bedrijf uitpakken.

Simulatietool niet betrouwbaar

De tool wordt echter niet als een betrouwbaar instrument ervaren in de praktijk. Minister Schouten erkent dat de simulatietool beperkingen heeft. Volgende maand komt er een geactualiseerde versie. Uiteindelijk zullen boeren gebruik moeten maken van de officiële aanmelding bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die daarvoor weer een ander systeem inzet.

De minister vindt het geen optie mee te gaan met het idee van de LTO Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente, om 2023 als een overgangsjaar te bestempelen. Nederland is op grond van de Europese regelingen verplicht het nieuwe GLB uit te voeren. ” Uitstel van de ecoregeling is geen optie”, zegt Schouten, die meent dat er met het nu ontwikkelde systeem van toekenning van punten, waardes en eco-activiteiten een goed werkend systeem ligt dat voor zowel akkerbouwers als veetelers haalbaar is”, aldus de minister.

Braaklegging en gewasrotatie

Dat de Europese Commissie soepeler omgaat met verplichtingen op gebied van braaklegging en gewasrotatie, zal mogelijk een positief effect hebben op de bereidheid van boeren om deel te nemen aan de ecoregelingen en het agrarisch natuurbeheer. Schouten denkt dat op Europees niveau met de versoepelingen in elk geval het areaal voedselgewassen niet daalt. Maar onderaan de streep is er geen sprake van een versoepeling ten opzichte van 2022, zegt de minister. Het 7e actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn blijft onverkort van kracht.

Derogatie

Landbouwminister Schouten gaat nog niet in op de vraag van de VVD om een reconstructie te geven van het onderhandelingsproces over de derogatie voor de Nitraatrichtlijn. Vorige week werd duidelijk dat de derogatie in stappen wordt afgebouwd. In 2026 is er geen derogatie meer.

Schouten geeft toe dat haar voorganger Henk Staghouwer in juli niet bij de Landbouw- en Visserijraad was, maar ook dat de derogatieonderhandelingen niet via de Landbouw- en Visserijraad verlopen. Als het definitieve besluit over de derogatie komt, zal de minister meer uitweiden over het proces van de onderhandelingen.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Lees hier alle artikelen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Reacties

Beheer
WP Admin