De minister kondigt ook een tweede en derde tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) aan. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Minister wil grond buiten nieuwe stoppersregeling

Landbouwminister Carola Schouten wil in de nieuwe stoppersregeling voor veehouderijbedrijven verkoop van grond niet als vereiste opnemen.

Schouten laat weten dat het op basis van ambtelijke contacten met de Europese Commissie binnen de staatssteunregels mogelijk lijkt dat de grond van stoppende bedrijven niet hoeft te worden opgekocht.

Wel is ze samen met de provincies aan het onderzoeken of het mogelijk is dat de overheid een ‘recht op eerste onderhandeling’ kan krijgen op deze gronden tot 500 meter rondom Natura 2000-gebieden, als een veehouder ze wil verkopen en ze belangrijk zijn voor de realisatie van natuur- en landbouwdoeleinden.

Regeling waarschijnlijk volgend voorjaar open

De nieuwe Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen, waarvoor bijna € 1 miljard beschikbaar is, gaat naar verwachting in het voorjaar van 2022 open. Het is een regeling waarbij bedrijven vrijwillig tegen een vaste vergoeding hun bedrijf kunnen beëindigen, en specifiek bedoeld voor veehouderijbedrijven met productierechten: met melkvee, varkens en pluimvee.

Aanvragen worden beoordeeld op kosteneffectiviteit: aanvragen met de hoogste reductie in stikstofdepositie per euro subsidie komen als eerste in aanmerking.

Bij een stoppersregeling specifiek voor de varkenshouderij haakten veel varkenshouders alsnog af toen de definitieve knoop doorgehakt moest worden. Veehouders krijgen daarom bij deze regeling meer bedenktijd: zes maanden.

Maatregel Gerichte Opkoop

De minister kondigt ook een tweede en derde tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) aan, specifiek gericht op piekbelasters. Bij deze regeling komt de stoppersverklaring – door veehouders gezien als beroepsverbod – te vervallen, is de bedoeling. Voor deelnemers aan de MGO is het dan mogelijk om onder voorwaarden een bedrijf elders over te nemen, mits ook daar een emissiereductie wordt gerealiseerd.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat dit alleen geldt voor de vanuit de provincies gecoördineerde MGO. Een beroepsverbod zal wel onderdeel zijn van de landelijke beëindigingsregeling.

Saneringsregeling Varkenshouderij

De landelijke regeling lijkt qua opzet op de Saneringsregeling Varkenshouderij. Bedrijven die van een van beide regelingen gebruik maken, moeten hun stallen slopen en het ministerie haalt de dierrechten door, legt een woordvoerder van het ministerie uit. De grond blijft in principe eigendom van de stoppende veehouder, maar deze kan er ook voor kiezen om het te laten kopen voor het grondfonds. Minister Schouten laat weten te werken aan de uitwerking van dit grondfonds.  

Dit najaar consultatie

De regelingen komen in het najaar ter consultatie. Verschillende details, zoals de drempelwaarde voor veehouders die zich willen inschrijven voor de landelijke regeling, moeten nog worden uitgewerkt. Het ministerie laat weten op basis van een nieuwe RIVM-studie te verwachten dat met de landelijke regeling de gemiddelde stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden met minimaal 16 tot maximaal 35 mol per hectare per jaar gereduceerd kan worden, afhankelijk van welke bedrijven zich zullen aanmelden.  

Mede-auteurs: Lydia van Rooijen, Mariska Vermaas

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Beheer
WP Admin