Foto: ANP AlgemeenAchtergrond

Minister Kamp tevreden over effect subsidieregeling energiebesparing

De subsidieregelingen voor investeringen in energiebesparing (IRE en IMM dragen bij aan de doelstellingen van het plattelandsbeleid en voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

De doelstelling van het ondersteunen van 1.500 landbouwbedrijven is ruimschoots gehaald. Dat concludeert onderzoeksbureau Berenschot in een evaluatie van de subsidieregelingen.

De subsidieregelingen hebben geleid tot een lager energie- en watergebruik en het verminderen van verliezen van nutriënten naar het milieu. De investeringsregelingen werden vooral gebruikt voor investeringen in mestbewerkingsinstallaties, apparatuur voor precisielandbouw, mestopslagcapaciteit en energiebesparingen. Voor waterbesparing werd weinig gebruik gemaakt van de regeling.

Minister Kamp past subsidieregeling aan

Verantwoordelijk minister Henk Kamp van Economische Zaken is tevreden over het resultaat van de € 155 miljoen subsidiegeld. Wel wil hij de regeling aanpassen, omdat een deel van de bedrijven ook zonder subsidieregeling heeft geïnvesteerd in bijvoorbeeld mestopslagcapaciteit en energiebesparing. “Blijkbaar zijn deze technieken zo rendabel geworden dat ze niet meer specifiek behoeven te worden ondersteund. Ik zal hiermee bij de volgende openstelling van de subsidieregeling Investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw rekening houden”, aldus Kamp.

Beheer
WP Admin