Een modern varkensbedrijf van voldoende omvang moet de basis zijn voor een rendabele toekomst.<br /><em>Foto: Bert Jansen </em> VarkensAchtergrond

Minimaal €200 miljoen voor sanering varkenshouderij

Rabobank gaat veel geld vrijmaken om de Nederlandse varkenshouderij te herstructureren. Het blijkt dat vooral Rabobank de regie pakt in het traject Vitale Varkenshouderij.

De bank zou samen met de andere partners, EZ en POV, €200 miljoen willen vrijmaken om de sector grondig te kunnen saneren. Mogelijk loopt dat bedrag nog flink op, als provinciale overheden bijdragen in de vorm van sloopregelingen. Met een herverdeling van bedrijven en locaties zou de sector toekomstbestendig moeten worden. Daarbij wordt vooralsnog niet gedacht aan een krimp van het aantal varkens, en dus ook niet direct aan het uitwisselen van fosfaat met andere sectoren. Dit alles blijkt uit navraag bij varkenshouders die vorige week de informatieavonden Vitale Varkenshouderij hebben bezocht.

Stakeholders

Bedrijven die binnen nu en tien jaar zouden stoppen worden mogelijk begeleid om dat dit jaar te doen. Eén en ander zou mogelijk gemaakt kunnen worden met behulp van de overheid die kan faciliteren met een regeling, die bedrijfsbeëindiging of ontwikkeling mogelijk maken. Naast een sanering van de varkenshouderij richt het plan van de commissie zich op het versterken van de afzetmarkten en het beheersen van de kosten in Nederland. Om alle betrokken partijen mee te krijgen in het plan, zegt Huirne (Director Food & Agri, Rabobank) nu de helft van zijn tijd druk te zijn met het bezoeken van alle stakeholders.

Rabobank zelf wil het bedrag van €200 niet bevestigen. “Als er al bedragen zijn genoemd tijdens de informatieavonden, dan gaat dat om het bedrag dat alle partijen gezamenlijk bijeenbrengen”, aldus Huirne. Verder ingaan op de precieze plannen van de regiegroep Vitale Varkenshouderij wil Huirne niet. Hij benadrukt dat de Rabobank het nadrukkelijk samen met de POV en het ministerie van EZ wil organiseren. “Momenteel is elk van de drie betrokken partijen bezig om draagvlak te krijgen voor het plan in eigen geledingen.” Uiteindelijk is het volgens Huirne belangrijk dat ‘de boer voorop loopt’. Huirne hoopt dat er snel meer duidelijkheid kan worden gegeven omtrent de invulling van het plan. “Dat is hard nodig”.

Om draagvlak onder varkenshouders te hebben, organiseerde POV vorige week een drietal informatieavonden. Aanvankelijk zou daar één dezer dagen informatie over naar buiten komen. Die communicatie wordt uitgesteld, omdat het actieplan Vitalisering varkenshouderij nog niet klaar is. Wanneer dat wel is, kan POV nog niet zeggen. Ook inhoudelijk wil POV niet reageren.

Glastuinbouw ‘inspirerend voorbeeld’

Opvallend aan de plannen zijn de grote overeenkomsten met de aanpak die de Rabobank hanteert in de glastuinbouw. Ruud Huirne noemt de aanpak in die sector een inspirerend voorbeeld voor de varkenshouderij. “Er is goed gekeken naar de parallellen tussen beide sectoren om daar lering uit te trekken”, zo vertelt de bankier. Om orde op zaken te stellen in de glastuinbouw in het Westland is eind vorig jaar de coalitie HOT opgericht, bestaande uit de Rabobank, overheden en telersverenigingen. De coalitie moet de concurrentiekracht van de kwakkelende sector versterken. Om de glastuinbouw te herstructureren heeft de Rabobank veel geld opzij gezet. Ondanks de overeenkomsten tussen beide sectoren, zoals problemen rondom afzet en een gebrek aan schaalgrootte op veel bedrijven, lijken beide sectoren niet in alle opzichten op elkaar. “De situatie is niet 1 op 1 vergelijkbaar”, aldus Huirne.

Ook wil hij niet vooruitlopen op het oprichten van een ontwikkelbedrijf voor de varkenshouderij, zoals dat in de glastuinbouw gebeurt. Dat ontwikkelbedrijf gaat tuinbouwgrond opkopen, koppelen aan ondernemers en knelpunten die in de weg staan, oplossen. Zo wordt gewerkt aan een gezond, primair teeltareaal binnen een sterke ruimtelijk-economische structuur. De parallel met de varkenshouderij is evident.

Beheer
WP Admin