Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Minder muskusratten gevangen in 2015

In 2015 zijn minder muskusratten gevangen dan in 2014, dat meldt het Samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer. Daarentegen is het aantal gevangen beverratten gestegen.

In het Samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer werken de waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland samen, met als doel het aantal muskus- en beverratten onder controle te houden. Vanwege de schade die de dieren veroorzaken aan rivierdijken en kades, worden ze gevangen.

In 2015 zijn in totaal 12.442 muskusratten in het gebied gevangen; 10% minder dan een jaar eerder. Ook al is de situatie onder controle, de muskusrattenbestrijding blijft alert. Gezien de enorme voortplantingssnelheid kan een populatie anders weer snel groeien.

Bijna 14% meer beverratten gevangen

Het aantal gevangen beverratten steeg van 326 dieren in 2014 naar 371 dieren in 2015; een stijging van bijna 14%. De beverratten worden vrijwel allemaal gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren niet worden bejaagd. De gekozen strategie om alle beverratten die instromen vanuit Duitsland vlakbij de grens te vangen, werkt nog steeds.

Beheer
WP Admin