AlgemeenAchtergrond

Minder hormoonovertredingen

België heeft in 2008 minder overtredingen met het toedienen van groeihormonen vastgesteld dan in voorgaande jaren.

Wel zijn er meer verdenkingen, maar die missen voldoende bewijslast om er zaken van te maken, wil het Belgische voedselagentschap FAVV kwijt.

Het lukt vaak niet om de zaken hard te krijgen, blijkt uit het jaarverslag van het FAVV. Het is volgens het agentschap vooral moeilijk om de verboden stoffen te detecteren uit monsters die van het dier genomen worden. In bijvoorbeeld spuiten is het snel vast te stellen of er verboden middelen zijn toegediend, maar die zijn vaak niet meer voorhanden. Er is nog geen goede methode om alle middelen via monsters van het dier op te sporen. Daarom wil het FAVV dat onderzoek stimuleren. Ook internetverkoop en internationale handel maken het moeilijk om het toedienen van groeihormonen te bestraffen.

In 2008 zijn er in de slachthuizen 1.203 dieren bemonsterd en werden bij vijf dieren verboden stoffen aangetroffen. Bij 35 gerichte acties op landbouwbedrijven werden negen overtredingen vastgesteld.

Volgens de FAVV wordt het toedienen van groeihormonen steeds meer een internationale zaak. Daarom heeft het voedselagentschap in 2008 de samenwerking met Nederland versterkt.

De Belgische Boerenbond is blij met de daling van het aantal gevallen, maar vindt het niet goed dat de FAVV benadrukt dat er wel veel verdenkingen zijn. Volgens de bond ontketent dat een heksenjacht tegen de gewone veehouder en is het slecht voor het imago van de sector als het FAVV zich niet beperkt tot de harde cijfers.

Beheer
WP Admin