Minder fritesaardappelnoteringen is nodig AkkerbouwOpinie

Minder fritesaardappelnoteringen is nodig

De Nederlandse aardappelorganisatie (NAO) pleit bij monde van voorzitter Kees van Arendonk één duidelijke Nederlandse notering voor fritesaardapppelen. De huidige situatie met veel fritesaardappelnoteringen vindt hij ongewenst.

Momenteel zijn er dat acht tot twaalf; het hangt er van af of je de eenzijdige telersnoteringen wel of niet meetelt.

Transparantie

Er is wel wat te zeggen voor kapwerk in het woud van aardappelnoteringen. Elk van de noteringen zou moeten bijdragen aan transparantie in de complexe aardappelmarkt met heel veel aanbieders, enkele tientallen serieuze aardappelenhandelaren en een handvol wereldwijd opererende aardappelverwerkers.

Maar wat nu aan de orde is, is dat al die de noteringen de transparantie juist in de weg zitten. Waar geen van de noteringen voldoende autoriteit heeft, gaat iedereen van arren moede maar uit van de notering die hem of haar het beste past. Dat is niet goed.

Minder noteringen moet kunnen

Daarom naar minder noteringen. Dat moet kunnen. Of er  straks nou per se maar één Nederlandse notering voor fritesaardappelen moet overblijven, daarover kun je nog discussiëren. Maar laat dan die discussie de goede denkrichting naar minder noteringen niet in de weg staan.

Verschillende spelers op één lijn krijgen

Het wordt al moeilijk genoeg voor de verschillende spelers in de markt op één lijn te krijgen voor een breed gedragen notering. Uitgangspunt zijn zoals bij granen wordt genoteerd: een basisprijs voor een nauw omschreven basiskwaliteit en toeslagen en kortingen bij afwijkingen van die basiskwaliteit.

Met het pleidooi van Van Arendonk begin deze week is het spel op de wagen. Laten dan de vrije aardappelen van oogst 2017 volgens een herzien noteringssysteem worden verhandeld.

Beheer
WP Admin