<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Millennials kiezen steeds vaker voor biologisch

De Britse markt voor biologische producten is voor het derde achtereenvolgende jaar toegenomen. De totale omzet kwam uit op rond de €2,5 miljard, dat is een kleine 5% meer dan in 2014.

Het aandeel op de totale markt voor voedingsproducten blijft echter nog altijd beperkt tot 1,4%.

“Dat betekent dat de consumenten wekelijks 2,2 miljoen meer aan biologische producten uitgeven. Die gestage groei van de Britse markt weerspiegelt een wereldwijde trend van groei en toenemende belangstelling voor de biologische sector”, meldt de Soil Assocation, de Britse organisatie voor biologische landbouw en zijn producten.

‘Box schemes’

Het grootste succes vormen de zogenaamde box schemes, te vergelijken met zaken als HelloFresh en Streekbox, die ruim 9% meer verkochten. Ook kleinere speciaalzaken, die overigens ook biologische cosmetica of textiel verkopen, doen het beter dan het gemiddelde met 7,5% groei. Buiten het winkelkanaal, dus in de horeca en catering, komt de groei uit op ruim 15%, wat onder meer te danken is aan het succes van biologische melk in de fastfood sector.

‘In 2016 zal de markt weer op het niveau komen van voor de recessie’

“Die duurzame belangstelling voor biologisch is voor een deel te danken aan een toename bij jongere en sociaal bewuste ‘millennials’ met sterke sociale-, ethische- en milieuwaarden. Deze consumenten kiezen steeds meer voor biologisch, omdat ze willen weten waar hun voeding vandaan komt en ook bereid zijn meer te betalen voor producten met gegarandeerde kwaliteit op het gebied van het milieu, de maatschappij en het dierenwelzijn”, verwoordt de associatie.

Directeur Martin Sawyer zelf zegt: “Dit is een fantastische tijd voor de biologische sector. In 2016 zal de markt weer op het niveau komen van voor de recessie. Dankzij de groei van online kunnen winkeliers de klant nu in contact brengen met een breed assortiment.”

Belangstelling biologisch telen neemt af

Desondanks neemt de belangstelling onder de Britse boeren en tuinders gestaag af. In 2014 was volgens gegevens van het plattelandsministerie Defra niet meer dan 548.000 hectare biologisch beboerd, dat is 29.000 hectare minder dan een jaar eerder. Dat areaal neemt daarmee al gestaag af, sinds een hoogtepunt van ruim 720.000 hectare in 2008. Biologisch neemt in Groot-Brittannie nu nog maar 3,2% van het totale agrarische areaal in. Ruim driekwart daarvan is in gebruik als permanent of tijdelijk grasland, op grote afstand gevolgd door granen. Aan groente telen de Britten nu op 8.200 hectare biologisch, terwijl er ook 2.100 hectare fruitboomgaarden zijn.

Het aantal geregistreerde biologische boeren en tuinders daalde in 2014 van 3.918 naar 3.685. Ook hier lag de top rond 2008, toen meer dan 5.000 Britse bedrijven biologisch werkten. Die daling deed zich voor bij vrijwel alle akkerbouwproducten, zoals aardappelen, groente en graan en in de schapen- en varkenshouderij, terwijl het aantal runderen in de sector juist toenam door de groeiende vraag naar biologische melk. Aan de andere kant vertoonde het aantal verwerkende bedrijven in 2014 juist wel een groei van zeven procent naar 2.481, waarvan het merendeel zich bezighoudt met vlees of groente en fruit.

Beheer
WP Admin