Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Milieucommissie Europarlement steunt Europese natuurwet

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met het compromis over de natuurwet (Verordening Natuurherstel).

Het compromis is veel minder ver gaand dan het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. De Europese Commissie wilde in de Europese natuurwet een verslechteringsverbod vastleggen. Dat verbod is in de onderhandelingen tussen de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie vervangen door een inspanningsverplichting.

Verder zijn de mogelijkheden verruimd om bij voorbeeld ontwikkelingen op gebied van de energietransitie mogelijk te maken. In het compromis is ook ruimte om verslechtering van de natuur in het ene gebied te compenseren met verbetering in een ander gebied.

VVD-Europarlementariër onthield zich van stemming

De natuurherstelwet bouwt voort op de al meer dan dertig jaar oude Vogel- en Habitatrichtlijn. Verschil tussen die richtlijnen en de huidige verordening is dat de Europese natuurwet rechtstreekse werking heeft en niet in nationale wetgeving hoeft te worden omgezet.

De verordening moet nog worden goedgekeurd door het voltallige Europarlement en ook de Europese lidstaten moeten nog hun goedkeuring geven in een raad van ministers. VVD-Europarlementariër Jan Huitema onthield zich van stemming. Hij zegt blij te zijn met de verbeteringen die in het compromis staan, maar hij is niet overtuigd dat het akkoord zoals het er nu ligt niet tot ongewenste juridische complicaties leidt.

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft aangegeven dat Nederland voor de wet gaat stemmen. Een meerderheid van de lidstaten heeft aangegeven voor te stemmen.

Reacties

  1. Als de milieucommissie voor is zou ik tegen stemmen. Als je wilt dat iedereen naar de rechter gaat om het een en ander dan stem je voor. Ik begrijp vvd niet. De ene zelfgemaakte crisis is nog niet voorbij en ze maakt alweer een volgende. Stop nou eens met het zetten van handtekeningen onder schimmige beloftes. Wil je huizen bouwen dan moet je nu niet akkoord gaan.

Beheer
WP Admin