AkkerbouwNieuws

Middelen voor een betere bodemstructuur

Het assortiment structuurverbeteraars dijt uit. Sommige middelen werken direct, andere verbeteren de structuur via een omweg. De werking is voor een teler moeilijk te beoordelen. PPO-agv heeft middelen beoordeeld en bevestigt de unieke rol van gips als een relatief goedkope bodemverbeteraar voor zwak zure en alkalische zavel- en kleigronden.

product: Agrygips

getest op: kleigrond

eigenschappen: calciumsulfaat (gips), niet pH-verhogend

product: Betacal Carbo

getest op: kleigrond

eigenschappen: fijne kalkmeststof met organische stof en sporenelementen

product: brandkalk

getest op: kleigrond

eigenschappen: ongebluste kalk, bevat veel magnesium, werkt pH-verhogend

product: PRP SOL

getest op: klei-, zand- en dalgrond

eigenschappen: calcium- en magnesiumcarbonaat plus sporenelementen en natrium; is bedoeld om het bodemleven te stimuleren

product: Condit 7 % N

getest op: klei-, zand- en dalgrond

eigenschappen: organische meststof en bodemverbeteraar op basis van gehydroliseerde kaaswei, gefermenteerd plantaardig materiaal en vulkanische klei-mineralen; een van de gebruiksdoelen is het stimuleren van het bodemleven

product: Xurian Optimum

getest op: klei-, zand- en dalgrond

eigenschappen: preparaat van borium, zink en een stam van de bodembacterie Pseudomonas putida, bedoeld om de omzetting van vers organisch materiaal in stabiele organische stof te versnellen; de vrijkomende voedingsstoffen kunnen (deels) in mindering worden gebracht op de bemesting

product: BactoFil

getest op: kleigrond

eigenschappen: preparaat met elkaar aanvullende bacteriestammen, die luchtstikstof binden en fosfaat en kalium beschikbaar maken voor het gewas; ook verbeteren de micro-organismen de bodemstructuur en werken ze grondgebonden ziekteverwekkers tegen

product: Biochar

getest op: klei- en dalgrond

eigenschappen: houtskool, verkregen door het verhitten van biomassa onder zuurstofloze omstandigheden; de aard van de biomassa en de behandelingstemperatuur bepalen eigenschappen als het vasthouden van vocht en voedingsstoffen

product: steenmeel

getest op: zand- en dalgrond

eigenschappen: fijn gemalen vulkanisch gesteente; kalium en sporenelementen komen vrij door verwering van dit materiaal

Beheer
WP Admin