Methaan ontstaat bij de vertering in de koe. Via fokkerij kan de uitstoot omlaag. - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Methaan in fokdoel laat uitstoot broeikasgas dalen

Fokken op methaanuitstoot biedt mogelijkheden om de methaanuitstoot te verlagen met 1% per jaar. Dat verwachten onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

Het instituut heeft met CRV en FrieslandCampina een project daarvoor lopen. Een reductie van methaan kan dan worden opgenomen in het fokdoel van de fokkerijorganisaties. Dat betekent dat in 2050 de methaanemissie met zo’n 30% kan zijn verlaagd.

Volgens onderzoekster Yvette de Haas is deze verwachting bepaald aan de hand van indexberekeningen. Daarbij is de huidige Nederlands-Vlaamse Index (NVI) met 15 kenmerken uitgebreid met methaan en gerekend met een aantal bekende onderlinge verbanden. “Die indexberekeningen laten zien dat de methaanemissie per koe langzaam stijgt door het huidige fokbeleid. Maar als we methaan uitdrukken per kilo melk, daalt deze jaarlijks met 1%.”

Voor 30% genetisch bepaald

Een belangrijk basis voor de emissieverlaging via fokkerij is de natuurlijke variatie in methaanuitstoot tussen koeien. De gevonden verschillen zijn voor zo’n 30% genetisch bepaald hebben de onderzoekers inmiddels vastgesteld.

Voor het bepalen van een fokwaarde voor methaan is extra onderzoek nodig, maar de fokwaarde zou in 2025 beschikbaar kunnen zijn. Dat onderzoek moet zich met name richten op de samenhang van fokken op methaan op andere aspecten. Hiervoor worden de komende tijd metingen gedaan op circa honderd praktijkbedrijven in Nederland.

Geen verplichting

Het lastige is dat er voor individuele bedrijven nog geen verplichting is om de methaanuitstoot te verlagen en dat ook geen geld oplevert. Betrokken partijen sluiten niet uit dat de verplichting er in de nabije toekomst wel komt en willen daarop voorsorteren. Van alle broeikasgassen is voor de melkveehouderij met name methaan belangrijk; het ontstaat bij de vertering in de koe en komt vrij uit de mestopslag. Het doel van de Duurzame Zuivelketen is een reductie van 1,6 Mton CO2 in 2030.

Beheer
WP Admin