Foto: Martijn Knuivers AkkerbouwNieuws

Metalen sluitingen om uiennetjes niet PlanetProof

De metalen sluitingen om uiennetjes zijn niet PlanetProof.

Dat heeft Stichting Milieukeur (SMK) bekend gemaakt. Leveranciers hadden bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen verbod van SMK op metalen sluitingen op kunststof verpakkingen. Dat zou 1 januari 2019 ingaan. Het verbod blijft gehandhaafd. Voor uien wordt voor één jaar (2019) ontheffing verleend voor deze eis, onder de voorwaarde dat de betrokkenen een plan opstellen en uitvoeren gericht op het vinden en toepassen van een alternatief voor metalen sluitingen, dat implementeerbaar is en milieuwinst oplevert.

Verbod zwart plastic

In het certificatieschema van On the way to PlanetProof voor plantaardige producten was ook een verbod op zwart plastic aangekondigd, dat 1 januari 2019 zou ingaan. Dat voorgenomen verbod wordt door SMK niet ingevoerd, vanwege nieuwe ontwikkelingen in de mogelijkheden voor afvalverwerking en recycling van zwart plastic.