Foto: Theo Galama RundveeFoto

Met twee nieuwe robots naar 1,1 miljoen liter

Maatschap Meuleman in Mastenbroek (Ov.) investeerde in twee nieuwe melkrobots van DeLaval. Het melkveebedrijf levert nu 1,1 miljoen liter melk op jaarbasis.

De melksnelheid en het open karakter van de box sprak ons aan. Het inlezen gebeurt automatisch, met behulp van een camera. De dealer zit hier bovendien vlakbij , vertelt Meuleman over zijn keuze voor de VMS V300 van DeLaval.

Het tanklokaal werd ooit gebouwd voor een tank van 5.000 liter. Na het spiegelen van de ligboxenstal in 2009 en het groeien van de melkveestapel bleek het tanklokaal echter aan de kleine kant. Deze tank van 12.500 liter past er maar net in , aldus Meuleman.

Dit is de machineloods. De komende jaren staat ook de bedrijfsovername door Bert-Jan en Alies op de rol. In de toekomst willen de melkveehouders nog een staldeel voor jongvee bijbouwen.

De melkveehouders investeerden naast de robots recent ook in een nieuwe machineloods van 14 bij 30 meter en een nieuw kavelpad. De totale investering bedroeg ongeveer ¬  350.000. De erfverharding achter de stal moet nog worden aangepakt.

De stal is in 2000 gebouwd en heeft een open karakter. Lage kosten waren het uitgangspunt. We zouden de stal nu zo weer bouwen. We kunnen de koeien altijd zien. Dat vinden we een groot voordeel. Van een paar dagen met strenge vorst worden we natuurlijk niet zo vrolijk.

Magere koeien met weinig weerstand en een te geringe productie van 7.700 liter deden de melkveehouders tien jaar geleden besluiten over te gaan op 3-wegkruisen. Inkruisen gebeurde daarna met Fleckvieh, Scandinavisch Roodbont en Brown Swiss. Het leidde niet alleen tot een bonte melkveestapel, maar ook tot sterkere koeien met een betere productie.

Meuleman beschouwt goed voeren als een hobby. Hij volgde een cursus om zijn kennis over voersamenstelling te vergroten. We hadden een BEX-nadeel op stikstof van ruim 4%. Dat hebben we omgedraaid tot een voordeel van meer dan 4% , aldus Meuleman, die met een onafhankelijk voeradviseur werkt.

Het rantsoen bestaat uit gras (1e en 2e snede gemengd), gras (4e snede), mais, perspulp, bierbostel, bergavet, sojaraap en mineralen. Het aandeel krachtvoer per 100 kilo melk is 23 kilo. Het overgrote deel daarvan wordt bij de robots gevoerd.

De melkveehouders werken sinds een jaar of vier met een voermengwagen. Ze voeren eenmaal daags. Er zijn in totaal zestig vreetplaatsen.

De roostervloer wordt schoongehouden door een mestrobot. De koeien liggen in diepstrooiselboxen, gevuld met een mengsel van kalk, stro en zaagsel.

Via deze deur gaan de koeien naar buiten (linker poortje) en naar binnen (rechts).

De robots staan naast elkaar opgesteld. Aan weerszijden van de robots bevinden zich strohokken, met in beide strohokken ruimte voor twee koeien. De koeien gaan via dit strohok naar buiten.

De melkveehouders doen aan weidegang. Koeien gaan via een selectiepoort bij de robot naar buiten. Vanaf 7 uur s ochtends kunnen ze naar buiten. Koeien die binnen 4 uur gemolken moeten worden, krijgen geen toegang om naar buiten te gaan. Dat systeem werkt uitstekend , aldus Meuleman.

Het gemiddelde aantal melkingen is 3,1 per koe per dag. De melktijd bedraagt 6 minuten en 10 seconden, met 11,5 liter per melkbeurt. Het rollend jaargemiddelde is 10.800 liter, met 4,10% vet en 3,45% eiwit. We wilden met twee robots 1 miljoen liter melk produceren. We zitten nu al op 1,15 miljoen liter , aldus Meuleman, die 2 à 3 dagen per week op zzp-basis als vrachtwagenchauffeur werkt.

Meuleman haalt momenteel 42% eiwit van eigen land. Die eis van 65% wordt ons opgelegd door de zuivelindustrie, omdat de consument dat zogenaamd zou willen. Het is een spelletje tussen melkfabrieken en de retailers , aldus Meuleman.

De melkrobots zijn ingepast in een bestaande situatie. De robotruimtes zijn met kunststofwanden opgetrokken. Dat was vanuit bouwkundig oogpunt de beste oplossing. We hoefden het dak niet te verhogen , vertelt Meuleman. De kunststofwanden ogen degelijk en zijn na ruim een halfjaar vrij van schade.

De melkstal was versleten en de capaciteit was bovendien niet meer toereikend. Mijn vader was tweemaal daags 3 uur aan het melken. De melkrobots zorgen voor arbeidsgemak. Ik ben graag tussen de koeien, maar ik hou niet van melken , aldus Bert-Jan Meuleman.

Halverwege maart dit jaar namen de melkveehouders twee nieuwe melkrobots van DeLaval in gebruik (VMS V300). De oude melkstal, een 2x5 zij-aan-zij, werd daarna gesloopt. Een van beide robots stond tijdelijk in een noodopstelling.

De melkveehouders hebben 115 melk- en kalfkoeien en 65 stuks jongvee (waarvan 50 stuks bij een opfokker) op 37 hectare. We hebben een intensief bedrijf, met 31.000 liter per hectare , aldus Bert-Jan Meuleman. Jaarlijks zet het bedrijf 1.400 kuub mest af.

Vader Egbert (63) en zoon Bert-Jan (38) Meuleman hebben in maatschap met hun vrouwen Joke en Alies een melkveebedrijf in Mastenbroek (Ov.). Foto s: Theo Galama.

Beheer
WP Admin