Foto: Bert Jansen AkkerbouwNieuws

Met druppelirrigatie € 2.000-€ 4.000 extra per ha poters

Druppelirrigatie kan in pootaardappelen een meeropbrengst geven van € 2.000 tot € 4.000 per hectare en leidt tot een gunstige sponswerking van de bodem.

Dat zegt Delphy-adviseur Sigrid Arends. Ze sprak gisteren op de landelijke pootaardappeldag in Emmeloord. Tegenover de meeropbrengst staan kosten in de vorm van een eenmalige aanvangsinvestering van € 700 tot € 1.300 per hectare. Daarbovenop komt vervolgens nog zo’n € 150 per hectare aan jaarkosten.

Arends, zelf ook teler, baseert haar conclusies op zes jaar onderzoek naar het effect van druppelirrigatie. Druppelirrigatie kan in geval van droogte, zoetwaterschaarste en risico op bruinrot een uitkomst zijn. In het onderzoek zijn verschillende combinaties uitgeprobeerd. Drippen met water, maar ook water aangevuld met meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. In beide gevallen bleek die combinatie erg lastig.

Gelijkmatige bevochtiging

Goede kansen geven combinaties van druppelirrigatie met bodemverbeteraar Transformer, een 10% nauwere plantafstand of groene middelen (2.000 kilo meeropbrengst). Transformer zorgt voor een gelijkmatige bevochtiging en distributie van water in het bodemprofiel, waardoor minder water nodig is.