Met 3.200 geiten de landsgrens over gegroeid RundveeFoto

Met 3.200 geiten de landsgrens over gegroeid

Rob Schabon en Monique en Christian van Summeren breiden uit met 3.200 geiten. Ze wilden binnen 5 kilometer van hun thuislocatie blijven en startten zodoende een nieuwe locatie in België.

Het bedrijf ligt letterlijk op een steenworp van de grens bij de Nederlands-Belgische grens bij Neeritter.

Met 3.200 geiten de landsgrens over gegroeid

De Belgische overheid legt op dat alle hemelwater op het eigen erf in de grond wordt geïnfiltreerd. Daartoe zijn voor en achter de stal waterbassins aangelegd.

Om mogelijke geuroverlast naar buren toe uit te sluiten, is de stal voorzien van een dubbele biologische en onderling geschakelde combi-luchtwasser. Dit is een primeur voor een geitenbedrijf.

Iedere melkstand is voorzien van een smartlight. Dit is een helder, meerkleurig ledknopje, dat de melker een continu overzicht geeft van de melkstatus en eventuele afwijkingen. Zo kan hij snel en gericht op een eventueel probleem reageren.

Waarschuwingslampen signaleren aan de melker in de melkput onder meer of de melktankwagen bij de melksilo is aangekomen, de buffertank wordt gebruikt en wanneer de opslagcapaciteit van deze buffertank wordt bereikt.

Buiten staat een Müller melksilo met een capaciteit van 40.000 liter, die elke drie dagen wordt geledigd. Om het melkproces tijdens het ledigen van de melksilo niet te verstoren, is er een buffermelktank van 1.200 liter.

De gehele melkstal is onderkelderd. Hier bevindt zich onder meer de melkinstallatie, de elektronica en de warmwatervoorziening. Het scheiden van melken en de installatie zorgt voor meer rust tijdens het melken en komt ook de duurzaamheid van de apparatuur ten goede.

Lokbrok in een voerbakje moet ervoor zorgen dat de geiten snel naar hun plekje in de melkstal gaan. Op de locatie in Vredepeel heeft Van Summeren hier goede ervaringen mee opgedaan.

Om het melken van deze dieren rustig en efficiënt te laten verlopen is het bedrijf voorzien van een zogenoemde BouMatic Rapid-Exitmelkstal . In deze melkstal kunnen 100 geiten gelijktijdig worden gemolken. Dit betekent circa 600 geiten in één uur en een melkronde van 5,5 uur.

Verdeeld over vier groepen van elk 800 dieren zullen in de nieuwe stal maximaal 3.200 melkgeiten vertoeven.

Op zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 2018 van 12.00 tot 17.00 uur stellen Rob Schabon en het echtpaar Monique en Christian van Summeren hun nieuwe melkgeitenbedrijf Kinrooi-Geit aan de Hubensstraat 15 in Kinrooi (B) open. Diverse bedrijven die betrokken zijn bij de realisatie zullen zich er presenteren. - Foto's: Guus Queisen

Rode paaltjes recht onder de dakrand moeten zorgen dat chauffeurs voldoende afstand van de stal houden om zo niet de overstekende dakrand/dakgoot te beschadigen.

De drinkbakjes hangen hoger. De geiten zijn immers klimdieren.

Om het bedrijf mooi aan te kleden, zijn bij alle regenwaterpijpen bloembakken geïntegreerd.

De oprit voor incidenteel gebruik is geheel voorzien van grastegels; een betonnen steen met grote uitsparingen waar het gras doorheen kan groeien.

Beheer
WP Admin