Premium
Meri Loeffen: “Mijn uitdaging is om zoveel mogelijk boeren bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer te betrekken.” - Foto: Henk Riswick AlgemeenInterview

Meri Loeffen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer): boeren doe mee

Reacties

  1. De inkomens steun bedoelt om boeren de kans te geven een redelijk verteerbaar inkomen over te houden ondanks de te lage opbrengst prijzen moeten nu deze gelden inzetten om hun bedrijf te laten bestaan, zonder enige inpuls om de winstgevendheid te verbeteren. Deze aardige project manager zal echt geen uur onbetaalt besteden aan haar missie “Landbouw duurzamer te maken”. Op deze wijze kan ik ook wel zeggen wat iemand moet doen en moet investeren om te mogen blijven bestaan en blijven produceren onder de kostprijs. Waarom heeft de overheid niet het lef om de boeren eens te betalen via consumenten prijzen die kostendekkend zijn om de investeringen die jaarlijks worden verlangd om aan de Duurzaamheid eisen te voldoen .

Beheer
WP Admin