Foto: Jan Willem Schouten BoerenlevenAchtergrond

Mens en dier centraal op zorgboerderij De Ruimte

Dick, Chériette en Bert van der Vegt hebben zich op hun varkensbedrijf gespecialiseerd in de zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme.

Dick (57), Chériette (56) en Bert (33) van der Vegt geven in Dalfsen (Ov.) leiding aan De Ruimte. Ze hebben een zorgboerderij, houden 2.000 vleesvarkens en doen aan vleesverkoop en verkoop van haardhout. - Foto's: Jan Willem Schouten

Dick (57), Chériette (56) en Bert (33) van der Vegt geven in Dalfsen (Ov.) leiding aan De Ruimte. Ze hebben een zorgboerderij, houden 2.000 vleesvarkens en doen aan vleesverkoop en verkoop van haardhout. – Foto’s: Jan Willem Schouten

De Ruimte

Dick (57), Chériette (56) en Bert (33) van der Vegt geven in Dalfsen (Ov.) leiding aan De Ruimte. Ze hebben een zorgboerderij, houden 2.000 vleesvarken en doen aan vleesverkoop en verkoop van haardhout. De woongroep met jongeren wordt mede geleid door Rieta Janssen (dochter van Dick en Chériette). Vanuit een christelijke drijfveer hebben de ondernemers een sterke intrinsieke motivatie om goed voor mens, dier en omgeving te zorgen. De varkenshouders kozen in 1997 voor zeugen op stro, investeerden in de eerste (en derde) luchtwasser van Nederland om geur te reduceren en werken bewust met grote diergroepen voor extra bewegingsruimte.

Terwijl hij samen met zijn zoon Bert uitgebreid vertelt over de ontwikkelingen op hun bedrijf De Ruimte, wijst Dick van der Vegt plots naar een kunstwerkje op tafel. “Kijk, dit illustreert eigenlijk in één oogopslag wat wij hier doen.” Het fraaie beeldje laat zien hoe twee mensen iemand een touw toewerpen, om diegene omhoog te laten klauteren en een toekomst te bieden.

Zorgboerderij de Ruimte is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met autisme. De Van de Vegtes richten zich specifiek op kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ASS, ADD, ADHD en hechtingsproblemen. Ze bieden logeeropvang aan, twee weekenden per maand ontvangen ze vijftien logés. De Ruimte heeft ook tien woonplekken gecreëerd. Er is een woongroep, waarin vijf jongeren begeleid wonen. In vijf naastgelegen studio’s kunnen jongvolwassenen individueel zelfstandig beschermd of begeleid wonen.


Lees verder onder de foto‘s.

Vanuit een christelijke drijfveer hebben de ondernemers een sterke intrinsieke motivatie om goed voor mens, dier en omgeving te zorgen.

Vanuit een christelijke drijfveer hebben de ondernemers een sterke intrinsieke motivatie om goed voor mens, dier en omgeving te zorgen.

Hoe het begint

De wereld van varkenshouders Dick en Chériette van der Vegt verandert behoorlijk als ze in hun eigen gezin met vijf kinderen met autisme worden geconfronteerd. “Dat vereist een andere opvoedkundige aanpak”, vertelt Dick, die samen met Chériette een oudertraining volgt. Ze leren anders te kijken naar en om te gaan met kinderen met ASS en AD(H)D. Vanuit een christelijke drijfveer om goed voor mens en dier te zorgen, voelen ze sterk de behoefte hun kennis te delen. Dick wordt voorzitter van oudervereniging ‘Dit koningskind’. Niet veel later ziet het echtpaar dat ze op hun erf en in hun hart letterlijk en figuurlijk de ruimte hebben om weekendlogés te ontvangen. De naam van zorgboerderij De Ruimte is zo snel gevonden.

Enkele van de jongeren bezig met hout kloven. De verkoop van haardhout is een van de onderdelen van de zorgtak.

Enkele van de jongeren bezig met hout kloven. De verkoop van haardhout is een van de onderdelen van de zorgtak.

Zorgboerderij volwaardige tak met 11 fte

Wat in 2004 begint als een kleinschalige zorgboerderij is de laatste jaren uitgegroeid tot een volwaardige bedrijfstak met 11 fte. Met de bouw van een aparte zorgruimte in 2008 professionaliseren Dick, Chériette en Bert hun neventak. In 2015 nemen de ondernemers enkele cruciale beslissingen, waarmee ze een duidelijke stip aan de horizon zetten. Ze stoten de zeugentak af en gaan door met de vleesvarkens. “We waren met 300 zeugen te klein voor een gezonde toekomst”, vertelt Dick. Bert vult aan: “Met de vleesvarkens draaiden we stabieler en behaalden we goede voerwinsten.”

Met 2.000 vleesvarkens en een neventak bereidt Dick zich voor om net als Bert deels buiten de deur te gaan werken. Maar het loopt anders. Tijdens zijn nachtrust droomt Dick heel helder over de toekomst van De Ruimte. “Het was een visioen, waarin ik tot in detail voor me zag hoe we de leegstaande zeugenstal konden verbouwen voor onze zorgtak.” Na enige bedenktijd besluit Dick zijn ervaring te delen met Chériette en Bert. Zij zijn meteen onder de indruk. “Alle puzzelstukjes vielen samen”, zo vertelt Bert.

Ook de verzorging van dieren hoort erbij. Eén van de jongeren heeft inmiddels een baan als stalmedewerker. Dat geeft veel voldoening.

Ook de verzorging van dieren hoort erbij. Eén van de jongeren heeft inmiddels een baan als stalmedewerker. Dat geeft veel voldoening.

Contact met bank

De ondernemers presenteren hun plannen bij de gemeente en de bank, krijgen akkoord en gaan gefaseerd aan de slag. “Onze bank stelde zich zakelijk op, maar dacht goed met ons mee”, vertelt Dick. De verkoop van de zeugen levert € 70.000 op. Met een crowdfundingsactie verhogen ze hun startkapitaal naar € 150.000. Dick en Bert storten zich vol overgave op de verbouwing, die ze in eigen beheer oppakken. Bert neemt het volledige installatiewerk voor zijn rekening en bespaart zodoende een klein fortuin. De voormalige zeugenstal ondergaat een ware metamorfose. Tijdens de uitbreiding stijgt de vraag naar logeeropvang. De Ruimte voorziet in een duidelijke behoefte, zo blijkt. “We hadden voldoende cashflow voor een aanvullende lening”, vertelt Dick. In 2018 leggen ze de laatste hand aan de megaklus en inmiddels hebben de investeerders van de crowdfundingsactie hun inleg bijna weer terug.

Het bedrijf telt twee varkensstallen en een zorggebouw.

Het bedrijf telt twee varkensstallen en een zorggebouw.

Omzet beide takken gelijk

De Ruimte heeft op dit moment drie gebouwen van 1.300 vierkante meter in gebruik: twee varkensstallen en een zorggebouw. Wat omzet betreft, is er amper verschil tussen beide bedrijfstakken. De marges zijn niet met elkaar te vergelijken. “Van die 1.300 vierkante meter zorg kunnen tien mensen leven”, zegt Dick treffend. De Ruimte is aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg en voldoet aan het branchekeurmerk ‘Kwaliteit Laat Je Zien’. “We werken met gekwalificeerde begeleiders, die het hart op de juiste plek hebben.”

Het komt voor dat we een cliënt noodgedwongen moeten overplaatsen

Dick, Chériette en Bert van der Vegt genieten van de pure en ongecompliceerde jongeren die meewerken op het bedrijf. Maar er zijn ook cliënten die complexere zorg nodig hebben. Samen met het team van begeleiders zetten de ondernemers zich met overgave in om jonge mensen bij de hand te nemen en vooruit te helpen. Dat is dankbaar werk, waarbij mooie successen worden geboekt. Maar soms verloopt een traject niet zoals gehoopt. “Het komt voor dat we een cliënt noodgedwongen moeten overplaatsen”, vertelt Bert. Dick: “Dat blijft heftig. Je moet dan professionele afstand houden om te voorkomen dat je er zelf aan onderdoor gaat. Dat is een harde les.”

De Van de Vegtes richten zich specifiek op kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ASS, ADD, ADHD en hechtingsproblemen. Ze bieden logeeropvang aan. Twee weekenden per maand ontvangen ze 15 logés. De Ruimte heeft ook 10 woonplekken gecreëerd.

De Van de Vegtes richten zich specifiek op kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ASS, ADD, ADHD en hechtingsproblemen. Ze bieden logeeropvang aan. Twee weekenden per maand ontvangen ze 15 logés. De Ruimte heeft ook 10 woonplekken gecreëerd.

Kwaliteit boven kwantiteit

Dick, Chériette en Bert verkiezen kwaliteit boven kwantiteit en willen eerst en vooral goede zorg leveren voor mens en dier. ‘Niet meer, maar beter’, zo luidt de slogan van De Ruimte. “We letten sterk op de draagkracht van ons erf”, vertelt Bert, die samen met zijn ouders inspringt op de groene ambities van gemeente Dalfsen en investeert in zonnepanelen en twee windmolens van 25 meter.

De ondernemers zetten duidelijk in op een toekomst waarin plaats is voor zorg én varkens. Met 30 zeugen en nakomelingen op stro wil Bert in de voormalige biggenstal het concept ‘Beter Binnen’ uitrollen. Daarbij wil hij nog meer inzetten op de verkoop van eigen vlees. “De zorgtak is de belangrijkste inkomstenbron, maar de verbinding met de agrarische tak blijft. Ik vind het prachtig dat we één van onze jongeren een baan als stalmedewerker kunnen aanbieden. Dat maakt me dankbaar.”

De gebouwen van zorgoerderij De Ruimte zien er fraai uit.

De gebouwen van zorgoerderij De Ruimte zien er fraai uit.


Lees meer succesverhalen en adviesartikelen over verbrede landbouw.

Lees ook: De gestage opmars van de neventak
Bekijk oude foto‘s: Begin verbreding: tent in de tuin en kalfjes aaien
Advies: Zo begin je een neventak
Reportage: Bed & Breakfast zorgt voor financiële risicospreiding
Reportage: Kinderdagverblijf uitgegroeid tot volwaardige tak
Reportage: Stabiel inkomen met zonnepanelen en windmolen


Beheer
WP Admin