<em>Foto: Jan Willem Schouten</em> RundveeNieuws

Melkveestapel minimaal gegroeid in 1e kwartaal

De Nederlandse veestapel van vrouwelijke runderen ouder dan 2 jaar is in het 1e kwartaal van dit jaar minimaal gegroeid. Dit blijkt uit Identificatie en Registratie-gegevens (I&R).

Op de peildatum van 1 april heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 1.950.833 vrouwelijke runderen ouder dan 2 jaar geteld. Op 1 januari waren dit er nog 1.945.971, zo’n 5.500 minder dan op 1 april. Dit is gezien de flinke stijgingen in de voorgaande kwartalen een klein aantal. Op 1 januari kwamen er nog bijna 22.000 runderen erbij ten opzichte van het kwartaal ervoor (peildatum 1 oktober).

Productie beperken, fosfaatrechten en lage melkprijs

In december kwam FrieslandCampina met een mededeling dat melkveehouders die minder melk zouden leveren een bonus konden krijgen. Dit zorgde ervoor dat er meer koeien naar de slacht zijn gegaan. Ook zorgen de naderende fosfaatrechten in combinatie met de lage melkprijs ervoor dat melkveehouders geen extra koeien aan willen kopen.

Bij koeien in de leeftijd tussen 3 en 4 jaar oud steeg het aantal gehouden koeien het meest. Er kwam 1,5% bij, wat neerkomt op 6.500 dieren. In de leeftijdscategorie tussen 5 en 10 jaar oud is er een kleine daling te zien. Ook het aantal kalveren en pinken zijn in aantallen gedaald. Bij vaarskalveren tot 1 jaar zijn er zo’n 4.800 minder dieren aangehouden, tussen 1 en 2 jaar oud zijn dit er 2.300.

6% meer koeien dan jaar eerder

Hoewel de veestapel in de afgelopen maanden niet veel is gegroeid, zijn er ten opzichte van het 1e kwartaal van vorig jaar wel flink meer koeien in Nederland. Op 1 april 2015 stonden er 111.927 minder koeien in de stallen bij de veehouders. Het aantal koeien ouder dan twee jaar is op 1 april dit jaar daarmee 6% hoger.