De afspraken hebben betrekking op veevoermaatregelen, meer beweiden en mest verdunnen. - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Melkveehouderij verdeeld over stikstofafspraak

Critici missen financiële compensatie voor boeren en helderheid over vrij te maken stikstofruimte.

De melkveehouderij is verdeeld over de stikstofafspraken waarover landbouwminister Carola Schouten deze week de Tweede Kamer informeerde. Organisaties die zich niet aan de afspraken hebben verbonden, missen boerengeld en duidelijkheid over de stikstofruimte die boeren vrijmaken.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Agractie trokken zich eerder dit jaar terug uit het stikstofoverleg. Zij zien nu hun vrees bewaarheid worden dat er geen euro wordt uitgetrokken voor de boeren zelf.

Veevoer, beweiden en mest verdunnen

De afspraken hebben betrekking op veevoermaatregelen, meer beweiden en mest verdunnen. Dat zijn maatregelen die het kabinet vorig jaar al overnam uit de voorstellen van het Landbouwcollectief.

Voor de ondersteuning van de veevoermaatregelen is € 73 miljoen beschikbaar; voor de bevordering van de weidegang € 3 miljoen en er is ongeveer € 100 miljoen beschikbaar voor investeringen die nodig zijn voor onder andere het aanleggen van waterbekkens bij het verdunnen van mest.

Lees ook: Schouten: gebiedsplannen aanpak stikstof medio 2023 klaar

De afspraak die dinsdag naar buiten kwam is gemaakt tussen het ministerie en LTO Nederland, NAJK, Biohuis en Netwerk Grondig. De minister vraagt andere partijen om ook een bijdrage te leveren.

Belangenbehartigers hebben de afspraak gemaakt, maar het werk moet worden gedaan door de boeren

NMV-bestuurder Jeroen van Maanen is kritisch over de afspraak. Aan de ene kant verheugt het hem dat de oorspronkelijke plannen van het Landbouwcollectief nu door de minister worden omarmd. “Maar wij wilden dat het geld naar de boeren gaat. Nu komt het terecht bij onderzoekspilots. Belangenbehartigers hebben de afspraak gemaakt, maar het werk moet worden gedaan door de boeren. Zij leveren stikstof in. Wat krijgen ze er voor terug? Ik ben blij dat onze handtekening niet onder deze afspraak staat.”

Agractie distantieert zich van de afspraken. “We wensen leden van LTO, NAJK en andere partijen veel sterkte hierbij. Zolang het ministerie van LNV niet met de toezegging komt dat de kosten en verdiensten voor de boer geborgd worden, kunnen wij ons niet achter deze plannen scharen.”

Vergoeding voor boeren

Ook Farmers Defence Force (FDF) en de Dutch Dairymen Board (DDB) zijn kritisch over de afspraken. In een gezamenlijk persbericht zeggen beide organisaties dat een vergoeding voor de boeren gerechtvaardigd en noodzakelijk is. FDF en DDB zetten vraagtekens bij de representativiteit van de partijen waarmee de minister afspraken heeft gemaakt. “Het gros van de door haar benoemde partijen heeft geen leden melkveehouders en derhalve geen mandaat.”

De Stichting Stikstofclaim heeft eerder dit jaar laten onderzoeken aan welke voorwaarden een afspraak tussen de rijksoverheid en de sector zou moeten voldoen. Van belang daarbij is wat de statuten van een organisatie daarover zeggen.

Stikstofruimte

De stikstofruimte die vrijkomt door de maatregelen waarover afspraken zijn gemaakt, komen niet terug in de vorm van stikstofruimte voor de landbouw of andere sectoren. “Deze maatregelen zijn bedoeld om de stikstofdeken te verminderen”, aldus een woordvoerder van de minister.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Reacties

  1. Waarom zouden de boeren ook meewerken zonder financiële compensatie. Ze blijven eisen zonder een reeel verdienmodel en dat allemaal zodat de meerderheid niets hoeft te doen

Beheer
WP Admin