Veehouders zien een sterk stijgend saldo per koe. Dat is met 1.100 euro gestegen van 2.000 euro naar 3.100 euro per koe per jaar. - Foto: Roel Dijkstra RundveeNieuws

2022 economisch heel goed voor melkveebedrijven

Het gemiddelde melkveebedrijf met 1,1 miljoen kilo melk houdt ruim € 200.000 over voor privé, aflossing en reserveringen. Dit blijkt uit een bedrijfseconomische analyse van Flynth.

De gemiddelde melkprijs die melkveehouders ontvingen in 2022 komt uit op 54,1 cent per kilo melk. Dat is bijna 19 cent hoger dan over de periode 2016 – 2021. Dat meldt Flynth Accountants.

10 van 19 cent extra naar gestegen kosten

Van die 19 cent extra melkgeld ging bijna 10 cent verloren aan hogere kosten. Ten opzichte van de vijfjaarsperiode voor 2022 zijn alleen de krachtvoerkosten al met 4 cent per kilo melk gestegen. Van iets minder dan 8 cent naar 12 cent per kilo melk in 2022. Ook de kunstmestkosten stegen met 1,2 cent per kilo melk.

Het saldo van opbrengsten minus toegerekende kosten per kilo melk steeg in 2022 naar 34,7 cent. Ter vergelijking: in 2021 was dit nog 22,5 cent en het gemiddelde saldo over 2016-2021 bedroeg 23 cent. Bij een melkproductieniveau van 9.000 kilo melk betekent dit dat het saldo per koe van ruim € 2.000 met € 1.100 steeg naar ruim € 3.100 per koe.

Hoge melkprijs compenseert gestegen kosten

De hoge melkprijs heeft de gestegen kosten kunnen compenseren. Zelfs meer dan dat. Het gemiddelde bedrag beschikbaar voor privé, aflossing en reservering lag in 2022 op ruim 20 cent per kilo geproduceerde melk. Ter vergelijking: over 2021 lag dit beschikbare bedrag gemiddeld op ruim 10 cent per kilo melk en het zesjarig gemiddelde over de periode 2016 – 2021 bedroeg ruim 11 cent per kilo melk.

Het extra beschikbare bedrag is nuttig en nodig voor uitgesteld onderhoud of uitgestelde investeringen. Ook moet een deel worden gebruikt om te verwachten belastingaanslagen te betalen.

De gemiddelde cijfers schetsen een positief beeld, maar de verschillen tussen individuele bedrijven zijn groot. Flynth ziet dat 70% van de melkveebedrijven een melkprijs boven 40 cent nodig heeft om alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Lees alle cijfers op
Melkvee100plus.nl


Nieuwsbrief zuivelmarkt

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van noteringen en marktontwikkelingen binnen de zuivelmarkt.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reacties

Beheer
WP Admin