RundveeNieuws

Melkveebedrijven zetten in op groei

Zwolle – Melkveebedrijven sorteren duidelijk voor op de afschaffing van de melkquotering volgend jaar. Afgelopen jaar nam het aantal koeien toe en werd meer melk geleverd per bedrijf. Daarbij is nog voldoende stalruimte voorhanden.

Dat blijkt uit de duurzaamheidskengetallen van ruim 600 melkveebedrijven gepubliceerd door de Vereniging van Accountants en Belastingadviesbureaus (VLB).

De gemiddelde intensiteit van de bedrijven nam toe van 16.416 naar 17.589 kilo melk per hectare. Het gemiddeld aantal melkkoeien steeg van 100 naar 104 en de afgeleverde hoeveelheid melk nam toe van 832.020 naar 868.418 kilo per jaar. De gemiddelde stalbezetting ligt rond de 80 procent.

Wat betreft duurzaamheid zijn binnen het thema Klimaat en Energie de duidelijkste verschillen zichtbaar. De productie van duurzame energie is toegenomen van 9 naar 14 procent. Het totale energieverbruik (elektra en diesel) is gedaald met 4,5 procent.

Gemiddelde kengetallen op het gebied van Diergezondheid en Welzijn zijn nagenoeg onveranderd. Alleen het gemiddelde bouwjaar van de stal is fors gestegen van 1999 naar 2003. Wel zijn de verschillende tussen de 25 procent laagste en 25 procent hoogste bedrijven groot. Zo variëren diergezondheidskosten van €43,91 tot €145,11 per koe. De leeftijd bij afvoer van melkkoeien varieert van ruim vier tot ruim zes jaar.

Ook binnen de thema’s Weidegang en Biodiversiteit en Milieu zijn weinig veranderingen zichtbaar. Het mengvoerverbruik nam licht toe en de krachtvoerkosten stegen met 80 cent naar €9,40 per 100 kilo melk.

Beheer
WP Admin