Het aandeel bedrijven dat automatisch melkt blijft gestaag toenemen. - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Melkrobot passeert visgraatmelkstal

Het automatisch melksysteem is nu het meeste gebruikte melksysteem in Nederland. Het marktaandeel is 30,2%.

Het automatisch melksysteem, exact 30 jaar na de commerciële introductie, is nu het meeste gebruikte melksysteem onder de melkveebedrijven in Nederland. Jarenlang werd de markt gedomineerd door de visgraatmelkstallen, maar dit type melkstal is nu ingehaald door de melkrobot. Dat blijkt uit cijfers van stichting KOM (Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties) in Zutphen.

4.702 bedrijven met automatisch melksysteem

Per teldatum 6 maart 2022 zijn er 4.702 bedrijven met een automatisch melksysteem. Dat zijn 6 bedrijven meer dan het aantal bedrijven dat met een visgraatmelkstal werkt. Het type zij-aan-zij melkstallen bezet de derde plaats met 3.744 bedrijven die hier mee werken.

De draaimelkstallen en de swingover-melkstallen blijven stabiel wat betreft aantallen met respectievelijk bijna 900 en iets meer dan 450 bedrijven. Teruglopend zijn de grupstallen, waarvan er nog 734 in gebruik zijn, en de tandemstallen. Hiervan zijn er nog 337 actief. Het totaal van de conventionele melksystemen ligt op 70%.

Nieuwbouw en renovatie

De opmars van het automatisch melken is ook duidelijk terug te vinden in de cijfers die betrekking hebben op nieuwbouw of renovaties. Al jarenlang besloeg de melkrobot ruim de helft, maar de laatste jaren nam dat nog verder toe. Vorig jaar betrof 77% van alle nieuwbouw- en renovatieprojecten de installatie van een robot.

Ook in de eerste twee maanden van dit jaar is een gelijk percentage zichtbaar. Van de 158 uitbreidingen en renovaties ging het om 121 melkboxen van het automatisch melksysteem. Omdat er meerdere boxen in één keer geplaatst kunnen worden bij nieuwbouw of renovaties, zal het aantal bedrijven daar dus lager liggen. Opvallend is ook het aantal opleveringen of uitbreidingen van 21 zij-aan-zij melkstallen.

Reacties

Beheer
WP Admin