Koeien melken. De keuze voor een melkstroom die goed past bij je bedrijfsvoering, kan met weinig extra kosten een prima ’plus’ geven. - Foto: Ronald Hissink RundveeColumn

‘Melkprijs stijgt, nu werken aan mijn banksaldo’

De stijgende melkprijs geeft vertrouwen. Betere vooruitzichten qua inkomsten zijn broodnodig.

De garantieprijs van FrieslandCampina voor mei, 37,5 cent, geeft een indicatie dat melkveehouders vertrouwen mogen hebben in het komende jaar. Die prijs is immers 4,5 cent hoger dan in mei 2019. Met een garantieprijs van dik 35 cent in de eerste vier maanden, zal de garantieprijs in de liquiditeitsplanningen voor dit jaar waarschijnlijk op ruim 37 cent uitkomen. Termijnmarkten voor poeder en boter laten ook gunstige ontwikkelingen zien. Daarmee kan de prijs het komende jaar nog wel een cent verder stijgen.

Reserves opbouwen

Betere vooruitzichten qua inkomsten zijn broodnodig. De droge jaren hebben een groot effect in de financiële prestaties van bedrijven gehad. Het gaat er natuurlijk om of je in staat bent om de achterstand van de afgelopen drie droge jaren weg te werken, of zelfs extra reserves kunt opbouwen.

Banken zien vooral ‘problemen’ ontstaan in hun langeretermijnanalyses op bedrijfsniveau, doordat de afgelopen drie droge jaren als vertrekpunt werken richting de toekomst. Is dat wel reëel? Een goed ruwvoerjaar is in ieder geval welkom, al is het maar ter ondersteuning in de gesprekken die met de bank gevoerd worden voor de langere termijn.

Hogere melkprijs op langere termijn

Voor de komende jaren blijft de verwachting voor de zuivelmarkt wereldwijd positief. Een voor de langere termijn hogere melkprijs is ook een randvoorwaarde voor continuïteit. De jaarlijkse kostenstijging moet immers opgevangen worden.

Als melkveehouder kun je inmiddels steeds meer richting geven aan je eigen melkprijs

Natuurlijk zijn en blijven er prijsschommelingen. Landelijk beleid heeft zeker invloed. Politieke keuzes hebben vooral effect op de kostprijs. Als melkveehouder kun je inmiddels steeds meer richting geven aan je eigen melkprijs. De keuze voor een melkstroom die goed past bij je bedrijfsvoering, kan met weinig extra kosten een prima ’plus’ geven. Wel moet die extra plus straks niet verdampen, omdat het een nieuwe standaard wordt. Iets extra’s doen betekent een hogere vergoeding krijgen. De standaard prestatie en de daarbij behorende huidige melkprijs moet alleen hierom al als basis standhouden. Méér doen voor dezelfde prijs is een doodlopend spoor.

Prijsschommelingen kunnen voor vervelende periodes zorgen, maar ook daar zijn inmiddels initiatieven voor. Kiezen om een deel van je melkprijs ‘vast’ te zetten, geeft rust en betere voorspelbaarheid van je rekening-courantstand.

Inzichtelijke liquiditeitsstromen

Het inzichtelijk maken van je liquiditeitsstromen voor de komende periode, gebaseerd op de realisatie van het afgelopen jaar en verder vertaald naar de verwachting voor dit jaar, geeft inzicht of aan alle verplichtingen voldaan kan worden. Een eerste kwartaal loopt meestal wel positief. De kosten voor de veldwerkzaamheden zijn dan nog minimaal. Vanaf eind april, begin mei beginnen de facturen daarvoor binnen te lopen. Tijdens het groeiseizoen vraagt de bedrijfsvoering daarmee ook de meeste liquiditeit. Met het betalen van de factuur voor de maisoogst in oktober eindigt die ’dure’ periode. Daarna kan tot halverwege april weer gewerkt worden aan het banksaldo.

Het weideseizoen is gestart. In enkele regio’s lijkt zomerstalvoeren aan populariteit te winnen. Ruwvoertekorten van de afgelopen jaren worden daarmee deels opgevangen. De melkprijs lijkt goed. Nu hoop ik op een mooi en sterk groeiseizoen, zodat er ook weer iets meer financiële buffer ontstaat.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Reacties

  1. Hier legt de redacteur de vinger op de gevoelig plek. Hopen en bidden dat de toegevoegde waarde die melkveehouders op hun bedrijf creëren niet de standaard wordt. Dan wordt het “steeds meer voor steeds minder”. Niet als politiek steeds hogere eisen stellen, en tegelijk de Aldi’s en Lidl’s vrij baan geven om zuivel die onder een lagere standaard wordt geproduceerd hier in de schappen te leggen. De consument kijkt immers vooral naar de prijs, dat leert de ervaring inmiddels wel.

Beheer
WP Admin