RMO van Fonterra onderweg naar de Darfield zuivelfabriek van het bedrijf vlakbij Christchurch, Nieuw-Zeeland. - Foto: ANP RundveeNieuws

Melkprijs Fonterra stijgt 40 dollarcent

Het is de vijfde keer dit seizoen dat Fonterra de melkprijs naar boven bijstelt.

Fonterra verhoogt de verwachte melkprijs die melkveehouders ontvangen naar een bereik van NZ $ 9,30 tot NZ $ 9,90 per kilo Milksolid. Dat is een stijging van NZ 40 dollarcent. Het gemiddelde dat nu uitkomt op NZ $ 9,60 is in euro’s omgerekend ongeveer € 50 per 100 kilogram melk.

Vijfde verhoging melkprijs

Dit is overigens de vijfde keer dit seizoen dat Fonterra de melkprijs naar boven bijstelt. CEO Hurrell van Fonterra constateert dat vollemelkpoeder op de internetveiling GDT met 10,3% steeg en mageremelkpoeder met 8,4%. “Beide poedersoorten zijn belangrijke aanjagers van onze melkprijs.”

Vraag naar zuivel

Hij ziet dat de wereldwijde vraag naar zuivel stevig blijft, terwijl de groei van het wereldwijde melkaanbod juist achterwege blijft. In de Verenigde Staten en Europa ziet de leidsman geen hogere melkproductie door de hoge kosten van diervoeders. Dit gaat naar verwachting in de komende maanden niet veranderen.

In Nieuw-Zeeland zal de melkproductie in het seizoen 2021-’22 zakken naar 3,8% onder het niveau van het voorgaande seizoen. De regio heeft te maken met, zoals Hurrell het noemt, aanhoudend uitdagende weersomstandigheden. “Daardoor kan het bedrijf wel zorgen dat de melk terecht komt in de meest waardevolle producten”, aldus Hurrell.

Winstverwachting gelijk

Ook meldt de CEO dat de winstverwachting voor het bedrijf gelijk blijft en dat de NZ $ 0,25 tot NZ $ 0,35 per aandeel ongewijzigd blijft. Hoewel de hogere prognose van de melkprijs de marges van de coöperatie onder druk zet, blijven prijzen in de zuivelverkopen in dit stadium gunstig voor de melkprijs en inkomsten.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin