Aldi sloot vorige week een nieuw botercontract af met Duitse producenten. - Foto: Canva RundveeAchtergrond

Melkprijs DMK/DOC veert terug naar niveau januari

De melkprijs van DMK/DOC Kaas voor maart keert terug naar het niveau van januari. Leden ontvangen 54 cent meer melkgeld.

De maximale melkprijs inclusief alle toeslagen komt uit op € 35,31 per 100 kilo. De basisprijs bedraagt € 32,06. Over februari bedroeg de basisprijs € 31,52 per 100 kilo.

Vetprijs stijgt

De zuivelmarkt werd de laatste weken weer iets gunstiger, waarbij met name de vetprijs flink steeg. Voor de Duitse markt speelde ook het nieuwe botercontract dat Aldi vorige week afsloot met Duitse producenten een rol. Aldi betaalt namelijk in dit contract voor de maanden maart en april 42 cent per kilo meer voor boter dan in het oude contract. In plaats van € 3,40, wordt nu € 3,82 per kilo betaald.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin