Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Melkgeldberekening RFC naar andere gehaltes

FrieslandCampina wil per 2020 niet alleen voor de eigen garantieprijsbetaling uitgaan van nieuwe standaardgehaltes. Om een vergelijking mogelijk te maken, hanteert het deze gehaltes ook voor de melkprijzen van de bedrijven waarmee vergeleken wordt. Dit stelt de onderneming in een verduidelijking van de voornemens voor komend jaar.

Hoe de omrekening van de melkprijzen van de vergelijkingsbedrijven in zijn werk moet gaan, is nog niet geheel duidelijk. Op zich moeten melkprijzen van Duitse, Belgische en Deense bedrijven ook nu al worden omgerekend, omdat die al jaren werken met andere standaardgehaltes dan de Nederlandse bedrijven. Voor hen moet een nieuwe omrekening worden gemaakt. Geen van deze vergelijkingsbedrijven heeft overigens een afzonderlijke beloning voor lactose.

Melkgeld volgens FrieslandCampina marginaal omlaag

Uitkomst van de nieuwe prijsberekening is een garantieprijs die volgens de uitleg van FrieslandCampina op jaarbasis leidt tot een som melkgeld die amper lager is dan het huidige totaalbedrag (bij hetzelfde volume). De berekening is dat het om slechts € 9 miljoen gaat (€ 0,09 per 100 kilo) op een totaal van zo’n € 3,9 miljard aan melkgeld exclusief btw.

Lees ook: Herziening melkgeld lastig voor FrieslandCampina

Op 17 december wordt gestemd over de voorgestelde aanpassing van de regelingen, waaronder de uitbetaling van de garantieprijs op basis van 4,37% vet, 3,55 % eiwit en 4,54 % lactose. FrieslandCampina verwacht dat andere Nederlandse zuivelbedrijven deze gehaltes ook gaan hanteren. Nu staan de Nederlandse standaardgehaltes nog op 4,41 % vet en 3,47 % eiwit. FrieslandCampina hanteert daarbij een lactosegehalte van 4,51%.

Beheer
WP Admin