Droogteschade in uien. - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Meldingen droogteschade druppelen binnen bij verzekeraars

Dagelijks komen er meldingen binnen van droogteschade bij de aanbieders van de brede weersverzekering. Agriver spreekt van 1-2 meldingen per dag. Vereinigte Hagel meldt tot nu toe al een totaal van 140 meldingen die voldoen aan de criteria.

De meeste meldingen bij Agriver komen uit Zeeland en gaan over aardappelen, uien en graszaad, aldus schadecoördinator Johan Westerik. Het aantal meldingen valt eigenlijk mee, aldus Westerik, in vergelijking met de zomer van 2018. Toen was het in juni en juli al droger, waardoor eerder gewasschade ontstond. Driekwart van de polishouders heeft in 2018 droogteschade gemeld. Begin augustus was er toen een neerslagtekort van 300 millimeter, nu rond 250 millimeter.

Groter gebied bij Vereinigte Hagel

Bij Vereinigte Hagel komen de meldingen uit een groter gebied. Directeur Jan Schreuder noemt Zuidwest-Nederland, Limburg, Oost-Brabant en de Achterhoek. Het gaat om alle akkerbouwgewassen en ook om mais.

Schadevergoedingen zeker uitgekeerd

Schreuder verwacht dat er zeker schadevergoeding uitgekeerd zal gaan worden. Schade-experts gaan na een melding op bezoek en volgen daarna de ontwikkeling van het gemelde gewas. Schreuder beaamt dat er nu minder meldingen zijn dan in 2018 in dezelfde periode.

Een inschatting van hoe dit jaar verder zal verlopen, durft geen van beide verzekeraars te maken.

Reacties

  1. Stel de schade aan voedergewassen wordt vergoed volgens de geldende regels. Dan heeft de veehouder geld, maar waar haalt hij ruwvoer (gras en mais) vandaan? Heel West Europa lijdt onder de droogte en hitte. zou deze zomer de door D(ictatuur) 66 opgelegde inkrimping van de veestapel leiden?

Beheer
WP Admin