Foto: Jan Willem Schouten AkkerbouwNieuws

Meeste effect groenbemester bij vroege zaai

Het effect van groenbemesters is het grootst bij vroege zaai.

Vroeg zaaien leidt tot een grotere massa van blad en wortels, waardoor meer organische stof geproduceerd wordt. Dat meldt het suikerbieteninstituut IRS. Een intensieve beworteling heeft daarnaast een positief effect op de structuur van de grond.

Resistente bladrammenas

Een gewas dat bietencysteaaltjes reduceert (resistente bladrammenas of resistente gele mosterd), zorgt bij vroeg zaaien voor de grootste afname van deze aaltjes. Een verkeerde keuze kan echter bijdragen aan de vermeerdering van bietencyste- of andere aaltjes. De beste keuze voor de beheersing van bietencysteaaltjes is een resistente bladrammenas, resistente gele mosterd of (voor de vergroening) een mengsel van deze 2 resistente soorten. Deze beide groenbemesters spelen ook een positieve rol in de beheersing van rhizoctonia.

Percelen met vroegruimende gewassen zeer geschikt

IRS wijst erop dat percelen met vroegruimende gewassen zeer geschikt zijn voor de teelt van groenbemesters. “Wintergerst, plantuien en tulpen zijn al weer geoogst. Deze percelen, maar ook percelen met andere vroegruimende gewassen zoals waspeen, erwten/bonen, vroege aardappelen en wintertarwe zijn zeer geschikt.”

Beheer
WP Admin