AlgemeenOpinie

Meer welzijn, minder kosten

Het heeft lang geduurd, maar nu lijkt het er toch van te komen: de nieuwe diergezondheidswet.

Deze wet moet de basis gaan worden voor een beter toepasbaar en efficiënter diergezondheidsbeleid in de Europese Unie. De nieuwe wet moet in 2016 van kracht worden.

Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis van Gezondheid en Voedselveiligheid heeft nu een akkoord bereikt met het Europees Parlement over de wet. Daarmee is een belangrijke hobbel genomen in de weg naar de uiteindelijke totstandkoming van de diergezondheidswet.

Deze ene wet vervangt honderden oude wetteksten op het terrein van gezondheid en welzijn van dieren. Het accent komt te liggen op preventie en betere opsporing van besmettelijke dierziekten als vogelgriep, mond-en-klauwzeer en varkenspest. Daarnaast wordt nadrukkelijker omschreven wie waar voor verantwoordelijk is. Bovendien is de humane gezondheid beter geborgd met de nieuwe gezondsheidswet.

Voordat de nieuwe wet van kracht wordt, moeten nog een aantal stations worden gepasseerd. Voor mens en dier is het een goede zaak als het nieuwe tijdschema kan worden gehaald, want het mes snijdt aan twee kanten; een gezondere toekomst die bovendien minder kost.

Voor de veehouderij biedt de wet meer voordelen. De wet biedt namelijk de mogelijkheid om de afzet van gevaccineerd vlees goed te regelen bij de uitbraak van een ziekte. Bovendien moeten andere EU-lidstaten aan dezelfde regels voldoen en dat is een goede zaak voor de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij.

Beheer
WP Admin