Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Meer uit de jongveeopfok te halen

Het JongveeKompas is een nieuw instrument voor het beoordelen van de risico’s op het bedrijf met betrekking tot de jongveeopfok.

Lang niet overal blijken veehouders zich de risico’s te realiseren, zo meldt Katinka de Boer, tot voor kort student aan Hogeschool Van Hall Larenstein, in het blad Veehouder en Veearts.

In het onderzoek naar de waarde van het JongveeKompas toetste De Boer in hoeverre de eigen inzichten van veehouders over de opfok van hun jongvee overeenkomen met de scores van het JongveeKompas. Rundveedierenarts Toon Meesters van praktijk Vee & Arts in Bergen op Zoom begeleidde het onderzoek naar het JongveeKompas, dat systematisch alle onderdelen van de jongveeopfok langsloopt.

Belangrijkste verbeterpunten in droogstandsrantoen

De belangrijkste verbeterpunten op de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek liggen vooral in het droogstandsrantsoen. Verder wordt op veel bedrijven de biestkwaliteit niet gemeten. Ook staan spenen op speenemmers vaak op de verkeerde stand, waardoor kalveren moeilijker kunnen drinken. Daarnaast verdient de watervoorziening vaak aandacht en wordt er in het voer aan het voerhek soms schimmel aangetroffen, omdat het voer te lang blijft liggen.

De veehouders blijken een redelijk beeld te hebben van de situatie op hun bedrijf, maar lang niet overal blijken ze zich de risico’s te realiseren.

Beheer
WP Admin