Bijna 80% van de mensen heeft begrip voor de onvrede van boeren. Maar 60% van de mensen vindt wel dat de boerenacties te ver gaan. Het dumpen van asbest of ander afval keurt vrijwel iedereen af. - Foto: Theo Galama AlgemeenNieuws

Meer steun voor boerenprotesten dan voor klimaatacties

Boerenprotesten genieten meer steun onder Nederlanders dan de klimaatacties. Tegelijk hebben beiden de sympathie van minder van de helft van de mensen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen en NOS.

39% van de Nederlanders steunt demonstraties van boeren volledig of grotendeels. 41% daarentegen steunt de acties helemaal niet of nauwelijks. Bij klimaatacties zijn deze percentages respectievelijk 28% om 54%. In hoeverre mensen achter protestacties van de één dan wel de ander staan, verschilt sterk per provincie en welke politieke partij mensen aanhangen.

In provincies waar veel mensen achter de boerendemonstraties staan zoals Zeeland en Flevoland, staan juist relatief weinig mensen achter klimaatdemonstraties. Hierbij is groot verschil te zien tussen provincies met relatief meer platteland of juist meer steden. In Noord- en Zuid-Holland en Utrecht genieten boerendemonstraten minder steun, en is die er juist meer voor klimaatdemonstranten.

Weinig sympathie voor blokkeren snelweg

KiesKompas heeft ook gevraagd naar specifieke acties. Het blokkeren van een snelweg kan op weinig sympathisanten rekenen. Via sociale media of bij een provinciehuis je onvrede uiten, geniet juist wel veel steun.

Het overgrote deel van de deelnemers aan het onderzoek (ruim 80%) vindt dat de politiek te lang heeft gewacht om met een duidelijke visie voor de landbouw te komen. Zo’n 30% vindt dat boeren zelf te lang hebben gewacht met het aanpassen van hun bedrijfsvoering. Bijna de helft is het hier echter juist niet mee eens.

Trots op Nederlandse veehouderij

De helft van de Nederlanders zegt trots te zijn de op de Nederlandse veehouderij. Een kwart is dat juist niet. De helft van de mensen vindt ook dat Nederland te strenge regels oplegt aan veehouders. Tegelijk maakt ook de helft van de mensen zich zorgen over de stikstofuitstoot en de milieu-impact hiervan.

Bijna 80% van de mensen heeft begrip voor de onvrede van boeren. Maar 60% van de mensen vindt wel dat de boerenacties te ver gaan. Door de harde taal van sommige boeren krijgen zij minder sympathie voor de protesten. Het dumpen van asbest of ander afval keurt vrijwel iedereen af. De meeste mensen vinden ook dat dit direct voor de rechter moet komen.

Lees ook: Gesprek tussen protestboeren en provincie Gelderland

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Beheer
WP Admin