Op de Milieulijst staat apparatuur voor plaatsspecifieke toediening van bijvoorbeeld meststoffen. - Foto: Jan Willem van Vliet AlgemeenNieuws

Meer steun bij aankoop duurzaam bedrijfsmiddel

Het kabinet wil duurzaamheidsinvesteringen stimuleren door de steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen.

Dat blijkt uit het belastingplan dat demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet wil de drie steunpercentages van de MIA verhogen van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken.

Meerkosten gestegen

De regeling moet Investeringen in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aantrekkelijker maken. Nu komt dat vaak nog moeilijk van de grond omdat het veelal duurder is dan de minder milieuvriendelijke alternatieven. Uit een analyse van RVO blijkt dat de meerkosten voor milieu-investeringen over de gehele linie zijn gestegen. De afgelopen vier jaar bleken de meerkosten voor circulaire bedrijfsmiddelen 55-70%, terwijl dat de periode daarvoor ongeveer 50% was ten opzichte van minder groene alternatieven. De investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen nam afgelopen jaren ook af. Door de steunpercentages te verhogen, hoopt het kabinet de investeringen weer te stimuleren.

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA staan op de zogenoemde Milieulijst die jaarlijks wordt geactualiseerd. Naast de mogelijkheid tot toepassing van de MIA, is het voor deze investeringen, binnen de voorwaarden zoals gesteld in de Milieulijst, mogelijk de fiscale regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) toe te passen.

Beheer
WP Admin