Meer onderzoeksgeld voor bodem AkkerbouwOpinie

Meer onderzoeksgeld voor bodem

Er is reden voor zorg voor de bodem. Ook voor de Nederlandse, al verdwijnen hier geen complete bouwvoren door erosie na jaren van onverantwoordelijke roofbouw. Maar we krijgen wel degelijk signalen over bedreigingen.

Onomkeerbare ondergrondverdichting door zeer zware machines is er één, aantasting van de vruchtbaarheid door intensieve bouwplannen een andere.

Teruglopende bodemvruchtbaarheid Flevoland

Afgelopen voorjaar sloeg de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw alarm over de teruglopende bodemvruchtbaarheid in Flevoland. Het rapport maakte veel los bij akkerbouwers. Het werd verguisd: ‘Hoezo bemoeien die onderzoekers zich met onze grond?’ en ‘Jonge zeeklei veroudert nou eenmaal, niks bijzonders aan de hand; gewoon meer mest erop’.

Anders denken over mechanisatie en intensivering

Maar er klinkt ook instemming. Binnen en buiten Flevoland zien akkerbouwers bevestigd, wat ze zelf ook al zagen. Het uitbannen van maaigewassen uit het bouwplan en het toelaten van steeds zwaardere machines op hun grond blijft niet zonder gevolgen.


Veel akkerbouwers gaan anders denken over mechanisatie en intensivering. De weerstand tegen de zware aanslagen op de bodem neemt toe. Dat is een goede ontwikkeling.

Langjarige proeven nodig

Wat nu nodig is een vervolg op het Flevolandse rapport. Nodig zijn langjarige proeven om uit te vinden wat werkt en wat niet werkt om de bodem blijvend productief te houden. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat de overheid daarvoor geld uittrekt. De Nederlandse bodems behoren tot de beste van de wereld. Dat moet zo blijven.

Kom op 8 december naar akkerbouwevent ‘Grond om te Boeren’. Meld u aan via www.grondomteboeren.nl

Beheer
WP Admin