Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Meer omzet, minder melkgeld CZ Rouveen

Rouveen Kaasspecialiteiten heeft in 2018 een omzet geboekt van ruim € 175 miljoen, zo’n 3% meer dan in het jaar ervoor. De leden hebben gemiddeld zo’n 5% minder melkgeld ontvangen.

Dat blijkt uit het gedeponeerde jaarverslag. De melkaanvoer steeg met 1,5%, vooral dankzij meer aanvoer bij de biologische leden.

Meer kaas geproduceerd

Er lijkt een spanning te zijn tussen de hogere omzet en de lagere melkprijs, maar die is er niet. Er is vooral meer kaas geproduceerd voor allerlei afnemers. De winsten daarop komen grotendeels ten goede aan de leden. De melkprijzen waren in 2018 echter lager dan in 2017. Naast de melkaanvoer van de leden werd ook melk bijgekocht van derden, vorig jaar voor zo’n € 42 miljoen.

Bovengemiddelde melkprijs

Het jaarverslag is er niet heel specifiek over, maar directeur Klaas Hokse geeft er wel in aan dat ook in 2018 weer een bovengemiddelde melkprijs is betaald. Dat is in lijn met de uitgezette strategie. Voor de nabetaling was een bedrag van € 5,5 miljoen ter verdelen, tegenover € 6,4 miljoen in 2017.

De onderneming blijft volgens het jaarverslag sterk inzetten op productinnovatie. In 2018 werden 40 nieuwe producten (kazen) ontwikkeld in opdracht van klanten. Het aantal melkstromen groeide van 28 naar meer dan 30. Het verkochte volume kaas groeide van 24,700 ton naar 26.250 ton.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin