RundveeNieuws

Meer nieuwe melkveestallen in 2013

Den Haag – Het aantal bouwvergunningen voor melkveestallen is in 2013 aanzienlijk toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. (CBS).  In 2013 werden in totaal 415 vergunningen verleend voor melkveestallen. Dat is 35 procent meer dan in 2012. De totale geplande bouwsom bedraagt 158,8 miljoen euro. Sinds 2009 is het aantal vergunningen voor melkveestallen jaarlijks behoorlijk gedaald. In 2008 werden nog 564 vergunningen voor melkveestallen verleend, maar in de jaren daarna daalde dit aantal gestaag naar 307 vergunningen in 2012. De toename in 2013 is naar verwachting het gevolg van de goede melkprijs in combinatie met de afschaffing van het melkquotum in 2015, waarbij veel ondernemers interesse hebben om hun bedrijf uit te breiden.

Naast de bouwvergunningen werden in 2013 403 vergunningen verleend voor overige werkzaamheden aan melkveestallen. Dat is 13 procent meer dan in 2012. Ook voor deze vergunningen was in 2008 een piek, met 713 vergunningen. De jaren daarna nam het aantal vergunningen af tot 357 in 2012.

Het bruto vloeroppervlak dat wordt bijgebouwd in de melkveehouderij bedraagt in 2013 759.720 vierkante meter, dat is een toename van 46 procent ten opzichte van 2012. Alleen in 2008 en 2009 werd meer oppervlakte gebouwd dan afgelopen jaar.

De totale investering in nieuw- en verbouw aan melkveehouderij in 2013 bedroeg € 256,3 miljoen. In 2012 was dit nog 27 procent lager,  €201,3 miljoen. In 2008 werd nog €353,8 miljoen geïnvesteerd in melkveestallen. Dat is het hoogste sinds 2000. In het begin van deze eeuw werd jaarlijks minder dan €100 miljoen geïnvesteerd in melkveestallen.

In alle andere agrarische sectoren nam het aantal vergunningen voor nieuwbouw in 2013 af ten opzichte van 2012.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin