Meer mono-vergisting van mest AlgemeenNieuws

Meer mono-vergisting van mest

Het ministerie van Economische Zaken wil boeren stimuleren meer mest te vergisten en om te zetten in gas. Ook komt er een regeling voor boeren om de aanschafkosten van een mono-vergister te verlagen.

De overheid wil dat boeren meer mest vergisten. Biogas zou op deze manier het tekort dat ontstaat door het verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen gedeeltelijk kunnen compenseren. Daarbij moet het een substantiële bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen van de overheid.

Mono-vergister aantrekkelijker maken

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) werkt aan een regeling waarop boeren een beroep kunnen doen als zij een mono-vergister willen aanschaffen. De aanschafkosten zijn zeer hoog, circa €6500.000. EZ-minister Henk Kamp wil de investering voor boeren aantrekker maken bovenop de subsidieregelingen die er al zijn. De productie van biogas wordt al flink gesubsidieerd. De subsidiepot van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) gaat volgend jaar van €3,5 miljard naar €8 miljard.

Ook wil Kamp innovaties in mestmono-vergisting versnellen. Begin volgend jaar zou het innovatieprogramma moeten starten.

Milieuvoordelen mono-vergisting

Volgens Essent kunnen boeren een aandeel van 10% nemen in de gasmarkt. Mono-vergisting op boerderijniveau biedt ook milieuvoordelen. Door de mest snel af te voeren kan het methaangas – dat anders als schadelijke CO2-emissie het milieu in gaat – omgezet worden in aardgas. Het gas uit de mono-vergister gaat direct het aardgasnetwerk op.

Maarsingh: goede regeling belangrijk

Aike Maarsingh, voorzitter van de biogas branche organisatie (BBO), beaamt dat er gesprekken zijn met het ministerie over een investeringsregeling. “Het is belangrijk dat er goede regelingen komen en investeringsruimte voor veehouders. Ook moeten er eenduidige kwaliteitseisen voor groen gras zodat boeren weten waar ze aan toe zijn.”

Techniek concurrend maken

LTO pleit eveneens voor een krachtige stimulans voor mono-vergisting van dierlijke mest. Daarom is LTO voor een versnellende start van mono-vergisting en ziet graag tweehonderd installaties gefinancierd zodat de kosten fors omlaag kunnen worden gebracht en de techniek concurrerend wordt.

Verdienmodel groen gas

Hans van den Boom is sectormanager duurzame energie bij Rabobank Nederland. Hij juicht het voornemen van de overheid toe, maar is nog sceptisch over het verdienmodel van groen gas geproduceerd door boeren. “Een substantieel investeringsregeling is nodig wil mono-vergisting rendabel worden voor de melkveehouders.”

Wilt u meer weten over mestvergisting en mestverwerking? Meld u aan voor het webinar dat dinsdagavond 24 november om 20.30 uur plaatsvindt.

Beheer
WP Admin