Partner
Foto: Klep Agro RundveePartner

Meer mais met Nov@

Met het toepassen van de biostimulant Nov@ van Klep Agro kun je op een laagdrempelige wijze bezig zijn met weerbaar telen van mais, voor hogere opbrengsten.

Om hoge maisopbrengsten te halen met de juiste kwaliteit wordt weerbaar telen steeds belangrijker. Weerbaar telen houdt in dat een plant op een goede manier wordt gevoed, in staat is om elementen makkelijker uit de bodem op te nemen, zodat de plant zichzelf weerbaarder maakt tegen ziekten- en plagen. De bodem speelt hier een grote rol in, maar vraagt een aanpak die pas op lange termijn zijn vruchten afwerpt. Graag willen we ook op korte termijn resultaat zien. Met het toepassen van Nov@ kun je op een laagdrempelige wijze bezig zijn met weerbaar telen en op de lange termijn een bodemverbeterend effect realiseren.

Hoger rendement van bemesting

De kolven links zijn van planten behandeld met Nov@, de rechtse kolven zijn onbehandeld en beduidend kleiner. - Foto: Klep Agro
De kolven links zijn van planten behandeld met Nov@, de rechtse kolven zijn onbehandeld en beduidend kleiner. – Foto: Klep Agro

Met Nov@ heeft het gewas een betere opname van nutriënten en realiseer je een hoger rendement van je bemesting (van zowel organische- als kunstmest). Door de unieke combinatie van actieve ingrediënten, inclusief humine- en fulvinezuren, plantaardige aminozuren, phytosaponinen, polysachariden, glycinebetaine en gechelateerde spoorelementen zorgt Nov@ voor een snelle vegetatieve groei en verbetert het de wortelfunctionaliteit. Dit maakt de plant vitaler en deze is daardoor beter beschermd tegen abiotische stress zoals bijvoorbeeld koude of droogte. Uit verschillende proeven is gebleken dat met Nov@ het kolfgewicht toeneemt en verteerbaarheid verhoogt. Nov@ is makkelijk toe te passen en prijstechnisch interessant.

Beheer
WP Admin