<em>Foto: Agrifirm</em> AlgemeenNieuws

Meer ledenvoordeel na sterk jaar Agrifirm

Land- en tuinbouwcoöperatie Agrifirm heeft een goed jaar achter de rug. Dit blijkt uit de jaarcijfers 2015 die vanmorgen zijn gepresenteerd.

Agrifirm maakt €20 miljoen aan ledenuitkeringen over aan zijn leden; €6 miljoen meer dan een jaar eerder. De coöperatie zag het netto resultaat, mede door de verkoop van een belang in Plukon, toenemen van €3 miljoen naar €76 miljoen. Het bedrijf verbeterde zijn vermogenspositie en wist op de Nederlandse voermarkt marktaandeel te winnen.

Het bedrijfsresultaat, zonder het Plukon-effect, verbeterde van €15 tot €48 miljoen. Het ‘Ledenvoordeel 2015’, dat leden opbouwen in 2016, is verhoogd van 0,65% naar 1% van de omzet. De ledenkorting stijgt van €2 naar €2,50 per ton voer. De korting op gewasbeschermingsmiddelen neemt toe van 2 naar 2,5%.

Meer marktaandeel op voermarkt

Het voerbedrijf van Agrifirm verkocht, net als een jaar eerder, ruim 4,2 miljoen ton. Op de Nederlandse markt verkocht Agrifirm 100.000 ton meer. Omdat de markt als geheel wat onder druk staat, betekent dit volgens Agrifirm vermoedelijk een groter marktaandeel. De afzet van co-producten nam licht af tot 2,3 miljoen ton.

De mengvoerbedrijven in het buitenland presteerden beter dan in voorgaande jaren. In België is een groei gerealiseerd van 10% in de legpluimveesector. Ook in Polen en Hongarije groeide de afzet. Zorgenkindje Agrifirm Duitsland kwam tot een positief resultaat nadat focus op kernactiviteiten en meer gerichte klantbenadering is ingezet.

Crisis varkenshouderij

Agrifirm-dochter Nuscience zag de afzet met 7% toenemen tot bijna een half miljoen ton. De groei is wat afgeremd door de crisis in de varkenshouderij in Europa maar ook China, waar het Belgische bedrijf twee fabrieken heeft. Niettemin droeg Nuscience flink bij aan de winst. In totaal waren deelnemingen van Agrifirm goed voor een resultaat van €46,5 miljoen.

Op de akkerbouwmarkt verkocht Agrifirm minder granen, aardappelen, uien en peen. Het collecteerde wel meer granen. Agrifirm verkocht minder kunstmeststoffen. De omzet gewasbeschermingsmiddelen daalde met bijna €5 miljoen tot €127 miljoen, al werd in Nederland zelf wel meer omzet geboekt. Het groeiseizoen was in 2015 korter.

 

Lees ook het interview met Agrifrm-topman Ton Loman: ‘Wanbetaling blijft zeldzaam’

Beheer
WP Admin